Меню сайту

Визначення потреби в капітальних вкладеннях

Потреба в капітальних вкладеннях визначає вартість основних фондів, необхідних для виробництва продукції, передбаченої виробничою програмою цеху: будинків, споруджень, передавальних пристроїв, робочих машин і устаткування, підйомно-транспортних засобів та ін. Повний склад основних виробничих фондів за групами приводиться в таблиці 4; тут же розраховується їх вартість і сума амортизаційних відрахувань.

Таблиця 4 - Розрахунок суми капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань

№ п/п

Група основних фондів, найменування машин і устаткування

Кіль-кість

Балансова вартість, грн.

Амортизаційні відрахування

Одиниці обладнання

Загальна вартість

Норма, %

Річна сума амортизаційних відрахувань, грн.

1. Будинки, спорудження і передавальні пристрої

1

Будівлі головного корпусу

1

310000

310000

8

24800,00

2

Адміністративні будівлі

1

280000

280000

8

22400,00

3

Склад сировини і готової продукції

1

204000

204000

8

16320,00

4

Передавальні пристрої

1

80500

80500

8

6440,00

Всього:

874500

69960,00

2. Автотранспорт, прилади, інструменти.

1

Транспортні засоби

91300

40

36520,00

2

Виробничо-господарський інвентар

6500

40

2600,00

3

Інструменти, прилади і пристрої

9500

40

3800,00

Всього:

107300

42920,00

3. Силове та робоче обладнання

1

Сепаратор-відокремлювач вершків

1

55600

55600

24

13344,00

2

Пастеризатор

1

83400

83400

24

20016,00

3

Автомат для фасування

1

34125

34125

24

8190,00

Всього:

173125

41550,00

4. ЕОМ та інші машини автоматичної обробки інформації

1

Засоби КВП, автоматики, ЕОМ та інші машини автоматичної обробки інформації

39180

60

23508

Всього:

39180

23508

Усього по цеху:

1194105

177938,00

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економічна діяльність
Економічна діяльність, як центральний і визначальний елемент економічної культури Економічній культурі характерна кожному з елементів економічної системи, усім видам, способам і ф ...

Ефективність використання та механізм відтворення основних фондів
В процесі будь-якого виробництва здійснюється поєднання робочої сили та засобів виробництва. Засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці у вартісному виражені вони ...

Трудові ресурси Київської області та регіональні особливості їх розміщення й використання
Комплексний розвиток продуктивних сил економічних районів - один з пріоритетних напрямків наукових досліджень та практичної діяльності держави і місцевих органів влади з питань регіонал ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.