Меню сайту

Інноваційний господарський механізм, шляхи і методи формування.

Керування інноваційною діяльністю є адресним засобом стимулювання економічного росту, особливо при антикризовому регулюванні, що випереджає, на макро- і мікрорівнях.

Відомі дві основні гіпотези, на яких базується практика:

- інноваційна активність обумовлена непередбаченими проривами в області наукових знань;

- зміни економічної кон'юнктури (у першу чергу циклічні) викликають відповідні зміни інноваційної активності.

Інноваційній політиці, таким чином, придается переважно пасивна роль - чекати поки пройде час після використання потенціалу загальних і спеціальних знань у практику, або випливати за вимогами попиту, що формується під впливом соціально-економічної ситуації. Тим часом постіндустріальні стадії розвитку головних країн характеризуються високими темпами змін в економіці, що обумовлюються циклічними і структурними зсувами. Першим, хто “кидає спис” у сформовані прийоми менеджменту, є практика. Вона показала, що нейтралізація виникаючих знакозмінних навантажень на економіку потребує збільшення витрат, незважаючи на прийняті як державами, так і окремими підприємствами антикризові міри, у тому числі й інноваційні.

Звідси виникає необхідність нових теоретичних і методологічних підходів до керування інноваційною активністю, більш адаптованих до потреб товариства. Аналогічної точки зору притримується ряд вітчизняних і закордонних дослідників.

На жаль, в опублікованих роботах, корисних із погляду аналізу проблеми, недостатньо уваги виділена синтезу нових економіко-управлінських рішеннь, що надають політики нововведення статус генератора попиту.

Нижче поданий один із підходів до такого синтезу, що сприяє формуванню на макрорівні господарського механізму інноваційної політики.

Таблиця 1

Показники виробництва продовольства на душу населення по регіонах

Регіони

1974-1976

1979-1981

1984-1986

1989-1991

1993-1995

Весь світ

97,4

100,0

104,4

105,4

105,3

Африка

104,9

100,0

95,4

98,6

95,9

Азія

94,7

100,0

111,6

119,9

129,2

Індія

96,5

100,0

110,7

121,8

126,6

Китай

90,1

100,0

120,7

134,1

153,7

Європа

94,7

100,0

107,2

106,5

99,4

Північна і Центральна Америка

90,1

100,0

99,1

94,2

95,4

США

89,8

100,0

99,3

95,0

97,6

Південна Америка

94,0

100,0

102,8

105,6

100,8

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Витрати основної діяльності залізничного транспорту
Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майб ...

Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
Темою, обраною для розгляду в даній роботі є антимонопольне регулювання в корпоративному секторі. На сьогодні для економіки України висвітлення даного аспекту являється надзвичайно ак ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.