Меню сайту

Розрахунок інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства

Важливе значення у визначенні стратегії підприємства мають правильно вибрані пріоритети в управлінні одним їх видів діяльності підприємства.

Серед методів системного аналізу виділимо метод розрахунку інтегральної оцінки багатовимірного динамічного об'єкту, запропонований Шалановим М.В.

Система показників для оцінки інвестиційної привабливості промислового підприємства містить такі структурні блоки та їх показники:

І. Показники ефективності використання основних фондів і матеріальних оборотних коштів:

1) рентабельність основних виробничих фондів:

) рентабельність матеріальних оборотних коштів:

) коефіцієнт оборотності виробничих запасів:

) коефіцієнт оборотності власного капіталу:

ІІ. Показники фінансового стану:

5) коефіцієнт загальної ліквідності:

) коефіцієнт фінансової незалежності:

) коефіцієнт позикового капіталу:

) ступінь забезпечення запасів і витрат власними оборотними засобами:

) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

) коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості:

ІІІ. Показники використання трудових ресурсів:

11) частка кваліфікованих кадрів.

) продуктивність праці:

ІV. Показники інвестиційної діяльності:

13) рентабельність інвестицій:

) частка власних інвестицій:

) темп зростання інвестицій:

V. Показники ефектами господарської діяльності:

16) рентабельність власного капіталу

) рентабельність активів:

) рентабельність оборотних активів:

) рентабельність продукції:

) рентабельність виробничих фондів:

) рентабельність продажів:

Алгоритм розрахунку інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Розрахунок комплексної оцінки в розрізі блоків:

1. Пусть - значення j-го показника k-го блока в році ti досліджуваного періода.

. Розраховується - середнє квадратичне відхилення j-го показника k-го блока.

. Розраховуються стандартизовані значення показників:

(2.1)

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Аналіз та характеристика діяльності ВАТ Львівхім
Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення при ...

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.