Меню сайту

Вдосконалення державної політики регулювання рівня життя та доходів населення: світовий досвід та вітчизняна практика

Світова практика визнає два найбільш впливових напрями функціонування і розвитку соціальної політики - ліберальний і патерналістський (соціально-демократичний). Ліберальна модель

припускає надання можливостей для вирішення індивідуальних проблем самому громадянину, а держава формує умови для цього та бере на себе лише ті функції, які не може виконати власними силами особа або сім'я. Метою соціальної політики за такого підходу є забезпечення рівних можливостей, надання рівних шансів усім у досягненні соціального статусу, відповідного особистості кожного. Держава не несе відповідальності за розвиток громадян і їхню соціальну перспективу, але створює їм необхідні для цього економічні, правові й культурні умови.

Соціально-демократичний напрям соціальної політики (патерналістська модель) основну мету соціальної політики визначає як досягнення соціальної справедливості у суспільстві, як скорочення нерівності в розподілі соціальних та економічних ресурсів шляхом абсолютного зменшення різниці в статусі і доходах. За такого підходу держава гарантує визначений рівень доходів та соціальних послуг незалежно від особистого трудового внеску. Потреби населення є підставою для визначення межі соціальних витрат. Витрати на соціальні послуги розглядаються як інвестиції у людський капітал, що є найвищою цінністю та умовою економічного зростання. Ця модель знімає з людини турботи про вирішення власних соціальних проблем, виключаючи стимули самореалізації та боротьби за своє існування, їй властиві зрівнялівка, соціальна однорідність, зниження соціальної та економічної активності.

Соціальну політику в сфері регулювання рівня життя населення, що формується в Україні, неможливо віднести ні до першої, ні до другої моделі. Ліберальний напрям не може втілюватись, бо економічна система не створила умов для вирішення людиною своїх повсякденних проблем, а перекласти відповідальність з держави на особу і сім'ю за власний добробут без цього неможливо. Більш спрощеним варіантом соціальної політики лібералізму є модель державної політики соціального забезпечення. Суть її полягає у наданні мінімального рівня соціальних гарантій з боку держави. Мінімальні кошти для існування мають співвідноситись з мінімальними потребами, а їхній рівень - зростати пропорційно підвищенню загального життєвого стандарту. Механізм забезпечення цієї політики базується на поєднанні заходів соціального страхування і державної підтримки.

Відсутність чіткої орієнтації у стратегічній спрямованості соціальної політики в сфері регулювання рівня життя населення перешкоджає визначенню соціальної політики. Це питання є нагальним для багатьох країн, а не тільки для України. Навіть на міжнародному рівні, коли стало питання щодо визначеності соціальної політики, Комісія Європейських громад стосовно соціальної політики в Європейському союзі обминула цю проблему, заявивши, що різні країни тлумачать це поняття по-різному, а вона зводить соціальну політику до заходів, що здійснюються у соціальній сфері (при цьому не визначивши поняття соціальної сфери).

Основні елементи системи соціального захисту населення:

) встановлення допустимих параметрів життя (розміру прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії, соціальної допомоги);

) захист населення від зростання цін і товарного дефіциту для гарантованого забезпечення прожиткового мінімуму громадянам;

) вирішення проблеми безробіття і забезпечення ефективної зайнятості, перепідготовка кадрів;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Шляхи підвищення прибутковості підприємства
Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продукц ...

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Дослідження напрямків підвищення ефективності управління системами оплати праці робітників підприємства
Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні. Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує п ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.