Меню сайту

Основні етапи розвитку грошово-кредитної політики України

серпня 1996 р. Президент України підписав Указ «Про грошову реформу в Україні», згідно з яким з 2 по 16 вересня 1996 р. з обороту був вилучений український карбованець і введена постійна грошова одиниця - гривня. Передумовами проведення грошової реформи стало зниження інфляції і стабілізація цін, зниження темпів падіння ВВП. Реформа 1996 року була реформою м’якого типу, тобто вона не передбачала радикальної зміни грошової системи країни. Було відповідно змінено масштаб цін. Так розпочинається другий етап формування грошово- кредитної політики України.

У 1996-1999 рр. Україна та її грошово-кредитна політика вперше по- справжньому зштовхнулись із процесами глобалізації економіки. Фінансова криза 1998 року і коливання світового попиту та кон’юнктури на ринках основних експортних товарів довели, що Україна не є ізольованою від світового господарства. Ще однією характеристикою даного періоду було те, що в Україні дуже покладались на досвід іноземних експертів, але не завжди могли відділяти корисні поради від шкідливих.

Головним номінальним орієнтиром у грошово-кредитній політиці в 1996-1999 рр. був валютний курс. Україна обрала режим валютних коридорів, які щоразу переглядались, як тільки НБУ виявлявся неспроможним їх втримати. Так у 1996 р. був встановлений коридор 1,6-1,9 грн./дол., а у вересні 1997 р. він змінився на 1,8-2,25 грн./дол., у 1998 р. - 2,5-3,5 грн./дол., у лютому 1999 р. - 3,4-3,5 грн./дол., у 2000 р. НБУ ввів плаваючий режим валютного курсу (режим керованого плавання).

На даному етапі розвитку грошово-кредитної політики Верховною Радою України було прийнято Закон «Про Національний банк України» (травень 1999 р.). Деякі розділи цього закону (зокрема розділ IV «Грошово- кредитна політика», розділ V «Управління готівковим грошовим обігом», розділ VIII «Діяльність Національного банку щодо операцій з валютними цінностями») сприяли подальшому вдосконаленню інструментів та механізмів грошової системи та грошово-кредитної політики в тому числі: були визначені права та обов’язки НБУ щодо забезпечення стабільності національної грошової одиниці, регулювання грошового обороту, визначені методи та інструменти грошово-кредитної політики та інші види діяльності НБУ [10].

Третій етап розвитку грошово-кредитної політики України починається з 2000 року, який ознаменував початок економічного піднесення. Протягом цього етапу НБУ ставив перед собою такі нові завдання та пріоритети в сфері грошово-кредитної політики:

• впровадження режиму таргетування інфляції;

• підтримка економічного зростання;

• стабільність валютного курсу;

• перехід від часткової до повної конвертованості національної валюти.

У цей період відновлено тенденції до економічного зростання, значно підвищилася цінова стабільність, активно проводилася політика щодо відновлення і збільшення обсягів валютних резервів. ВВП України зростав у 2000-2007 рр. у середньому на 7,4% на рік, і НБУ продовжував фіксувати валютний курс, проте НБУ так і не перейшов до політики таргетування інфляції. Слід відзначити також, що в період з 2000 по 2007 рік рівень монетизації зростав надзвичайно швидкими темпами.

Починаючи з другої половини 2005 р., коли економіка України була визнана економікою ринкового типу, потоки капіталу в країну різко зросли. Це призвело до суттєвого тиску на зміцнення обмінного курсу гривні при погіршенні сальдо поточного рахунку. Національний банк з метою підтримання цінової конкурентоспроможності був змушений утримувати обмінний курс гривні до долара США на стабільному рівні.

Активні залучення банків на іноземних ринках капіталу та висока інфляція на світових ринках товарів призвели до різкого зростання кредитного портфелю та посилення валютних дисбалансів. Це. у свою чергу, стимулювало розвиток інфляційних процесів унаслідок зростання ВВП понад свій потенційний рівень [7].

Внутрішні протиріччя грошово-кредитної політики, економічної політики соціального популізму та світова фінансово-економічна криза призвели до того, що гривня зазнала однієї з найбільших девальвацій у світі за 2008 р. - з 4,85 до понад 8 грн. за 1 дол. США, або більше ніж на 60% [17].

Національний банк вживав заходи, зокрема, щодо нівелювання ризиків внутрішнього і зовнішнього характеру, які постійно наростали і несли вагому загрозу порушенню стабільності в економіці:

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Виникнення та функціонування капіталістичної власності
Розглядаючи власність як економічну категорію, ми виходимо з того, що вона є економічною основою виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, становлення і розвитку пе ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.