Меню сайту

Основні етапи розвитку грошово-кредитної політики України

• проводив стриману грошово-кредитну політику, спрямовану на нівелювання монетарного чинника інфляції;

• стимулював банки укладати угоди в національній валюти і виваженіше підходити до управління власними активами та пасивами;

• розширював можливості банків з підтримки їх ліквідності - Національний банк почав приймати в забезпечення кредитів рефінансування акції істотної участі банків. При цьому навіть в умовах інфляційного тиску обсяг операцій Національного банку з рефінансування перевищував обсяги проведення мобілізаційних операцій;

• проводив процентну політику, спрямовану на стимулювання заощаджувальної активності населення;

• нарощував валютні резерви.

В результаті НБУ не вдалося виконати всі заплановані цілі. ВВП України зростав, НБУ продовжував фіксувати валютний курс, при цьому перехід до політики інфляційного таргетування так і не було здійснено.

Так розпочинається сучасний етап розвитку грошово-кредитної політики України. Він характеризується проявом наслідків попередніх помилок у сфері регулювання грошово-кредитних відносин, а саме:

• занадто жорсткої прив’язки гривні до долара ;

• дозволу на видачу населенню валютних кредитів;

• політики дезінформування населення про реальне співвідношення гривні та долара, що спричинило такі наслідки як паніка на валютному ринку, криза неплатежів по валютних кредитах, відплив грошей з банківських депозитів, криза ліквідності банків, мораторій на видачу депозитів, катастрофічне падіння рівня довіри населення до банківської системи.

Головним завданням грошово-кредитної політики НБУ на сьогодні залишається підтримання стабільності національної грошової одиниці. Криза 2008 - 2009 рр. зумовила пріоритетність забезпечення стійкості фінансової системи. За таких умов НБУ здійсненює грошово-кредитну політику шляхом регулювання грошово-кредитного ринку за допомогою відповідних інструментів.

Таким чином, формування грошово-кредитної політики розпочинається з 1991 р., коли Україна здобула незалежність. У своєму розвитку монетарна політика України пройшла чотири основні етапи, корті пов’язані з її економічним розвитком як суверенної держави. За роки незалежності, в Україні було розроблено методологію й методику грошово-кредитної політики, котра постійно вдосконалюється. Проте світова фінансова криза 2008-2009 рр. стала справжнім викликом для багатьох країн світу, у тому числі й для України. У цей період проявились усі недоліки реалізації грошово-кредитної політики, котрі ігнорувались раніше. Щоб уникнути поглиблення негативних наслідків фінансової нестабільності НБУ повинен проводити ефективну грошово-кредитну політику.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Аналіз динаміки матеріальних витрат та структура собівартості продукції в ПП Вебр
Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів, оскільки ці ланки (при будь-якій формі власності) складають ...

Державне регулювання підприємництва
Державне регулювання підприємництва є напрямом державної політики, спрямованим на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між ре ...

Економіка енергетики
Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з дисципліни „Економіка енергетики” для студентів спеціальності «Теплоенергетика». Укладачі: Поліщук І.Г., к.е.н., доцент Відповід ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.