Меню сайту

Основні напрямки зростання суми власного капіталу

Щоб господарство не отримувало збитки від господарської діяльності підприємства, а у нинішніх умовах виживають підприємства, які в основному фінансуються за рахунок власного капіталу, поглиблюючи аналіз для виявлення резервів підвищення власного капіталу сільськогосподарського підприємства доцільно проаналізувати виробництво сільськогосподарських культур.

Нині виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції можливе лише на основі всезростаючої культури землеробства. Підвищення родючості ґрунтів є необхідною умовою для запровадження передових агротехнологій та раціонального використання місцевих ґрунтово-кліматичних ресурсів, засобів інтенсифікації та системи сівозмін:

- з поглибленням процесів спеціалізації та концентрації виробництва ні добрива та зрошення, ні пестициди не дають можливості повністю позбавитись від бур’янів, шкідників та хвороб. Більше того, чим краще удобрюються, зрошуються земельні угіддя, тим сприятливіші умови створюються для розвитку бур’янів та хвороб;

зниження врожаю багатьох сільськогосподарських культур за відсутністю сівозмін є наслідком однобічного використання поживних речовин ґрунту, накопичення в ньому шкідників і збудників хвороб, а також різних токсичних речовин - продуктів життєдіяльності рослин і ґрунтових мікроорганізмів.

Вищенаведене ще раз переконливо підтверджує тезу, що науково-обгрунтована сівозміна є основою землеробства, запорукою його стабільності, оскільки істотно впливає на водний, поживний, біологічний режими ґрунту, швидкість детоксикації шкідливих речовин, які надходять в ґрунт в процесі сільськогосподарського виробництва.

Найкращим попередником ячменю ярого в підзонах нестійкого і недостатнього зволоження є кукурудза на зерно і силос, пшениця озима, картопля, післяжнивні культури.

Кращими попередниками озимого ячменю є зерновобобові культури, картопля, багаторічні бобові трави. Розміщують озимий ячмінь після кукурудзи на зелений корм та силос, зайнятих парів. Можна висівати після озимої і ярої пшениці, вівса. Гіршим попередником є жито.

Кращим попередником соняшнику є озимі зернові, що висіяні по зайнятих і чистих парах або зернобобових. Вони не висушують ґрунт глибше 1 м, звідси засвоює соняшник вологу в другій половині вегетації. У Лісостепу, де умови зволоження сприятливіші, непоганими попередниками є ярі колосові культури. Сіють також після кукурудзи, картоплі.

Визначимо резерви збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок використання кращих попередників (табл.3.7).

Таблиця 3.7 Визначення резервів збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок використання кращих попередників в СВК "Лиманський" в 2011р.*

Культури

Площа посіву, га

Урожайність, ц/га

Резерви валових зборів

Всього

в т.ч. по кращих попередниках

всього

в т.ч. по кращих попередниках

З 1 га

З усієї площі

Ячмінь озимий

142,00

40,00

20,96

26,50

5,54

565,31

Ячмінь ярий

41,00

14,00

11,71

17,40

5,69

153,70

Соняшник

213,00

50,00

10,97

15,80

4,83

787,76

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Житлове будівництво в Україні
Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і нині, належить до найгостріших соціально-економічних проблем в Україні. Наша країна має потребу у функціону ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.