Меню сайту

Аналіз ефективності використання власного капіталу та підвищення ефективності його використання

Ефективність використання капіталу характеризується його доходністю (рентабельністю) - відношенням суми чистого прибутку до суми власного капіталу. Рівень рентабельності власного капіталу фінансовий коефіцієнт, що характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал. Максимізація цього показника - головне завдання управління підприємством.

Згідно міжнародних стандартів бізнес-планування застосовується як один з фінансових показників ефективності бізнес-планів

Таблиця 3.3 Ефективність використання власного капіталу в СВК "Лиманський"*

Показники

Роки

Відхилення,

2009

2010

2011

(+,-)

Сума чистого прибутку, тис.грн

4032,00

4366,00

2881,00

-1485,00

Сума власного капіталу, тис.грн

26789,00

31155,00

34109,00

2954,00

Рівень рентабельності власного капіталу, %

15,05

14,01

8,45

-5,57

Аналіз даних таблиці 3.3 свідчить про те, що найефективніше використовувався власний капітал в 2009 році - 15,05%, в 2010 - 14,01% і найменше в 2011 році - 8,45%.

Протягом 2011 року власний капітал підприємства збільшився відносно 2010 року на 9,5% за рахунок збільшення пайового та резервного капіталу (табл. 3.3).

Таблиця 3.4 Розмір та структура власного капіталу в СВК "Лиманський"*

Показники

2010 р.

2011 р.

Відхи-лення,

Сума,

Питома

Сума,

Питома

(+,-)

тис.грн

вага, %

тис.грн

вага, %

Пайовий капітал

14798,00

47,50

16860,00

49,43

1,93

Резервний капітал

3715,00

11,92

5165,00

15,14

3,22

Нерозподілений прибуток

12642,00

40,58

12084,00

35,43

-5,15

Усього власний капітал

31155,00

100,00

34109,00

100,00

0,00

Власний капітал СВК "Лиманський" сформовано із наступних джерел: пайовий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. За проведеними розрахунками можна зробити висновок, що у структурі власного капіталу найбільший відсоток займає пайовий капітал - 47,5 % в 2010 році та 49,4 % в 2011 році, тобто прослідковується тенденція до зростання. Частка резервного капіталу зросла на 3,2 в.п. На кінець 2011 року отримали нерозподілені прибутки у сумі 12084 тис.грн або 35,4%. Розглянемо вплив факторів на рівень рентабельності власного капіталу.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Вплив змін у вартості життя на розмір доходів
купівельний споживчий економічний населення Сучасна економіка є нестабільною і невизначеною. І це усім відомий факт, що був доведений багатьма вченими численну кількість разів. Влада з ...

Форми і системи заробітної плати
Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.