Меню сайту

Аналіз власного капіталу

Джерелами формування майна підприємства є власні (власний капітал) і позикові кошти (позиковий капітал).

Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал складається із:

статутного капіталу;

пайового капіталу;

додатково вкладеного капіталу;

іншого додаткового капіталу;

резервного капіталу;

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);

неоплаченого капіталу;

вилученого капіталу.

Для реальної оцінки показника власного капіталу сума неоплаченого капіталу, вилученого капіталу та непокритого збитку підприємства віднімається при визначенні підсумку власного капіталу в балансі підприємства.

Основним джерелом інформації для аналізу власного капіталу СВК "Лиманський" є форма №2 бухгалтерської звітності "Звіт про фінансові результати".

Аналізуючи дані таблиці 3.1. можна зробити висновок, що протягом всього досліджуваного періоду власний капітал займав найбільшу питому вагу в структурі джерел формування засобів. Протягом 2011 року власний капітал підприємства збільшився порівняно з 2009 роком на 27,3%, порівняно з 2010 роком - на 9,5%.

Таблиця 3.1 Склад, розмір та структура джерел формування засобів СВК "Лиманський"*

Джерела засобів

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Сума,

Питома

Сума,

Питома

Сума,

Питома

тис.грн

вага, %

тис.грн

вага, %

тис.грн

вага, %

Власний капітал

26789,00

98,75

31155,00

84,62

34109,00

80,22

Забезпечення наступних витрат і платежів

-

-

-

-

-

-

Довгострокові зобов’язання

-

-

-

-

-

-

Поточні зобов’язання

340,00

1,25

5664,00

15,38

8410,00

19,78

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Дослідження рівня життя населення
Дослідження рівня життя населення є завжди актуальною темою, оскільки стосується безпосередньо основних пріоритетів суспільного розвитку людської цивілізації. Рівень життя населення я ...

Інноваційні напрями регіонального розвитку
У сучасних умовах господарювання інноваційна діяльність служить могутнім каталізатором розвитку економіки, тому що вона являє собою інструмент конкуренції. Сьогодні Україна пережива ...

Ефективність технічного переоснащення підприємств легкої промисловості
План науково-технічного розвитку передбачає систему взаємопов’язаних заходів по підвищенню техніко-економічного рівню виробництва на підставі впровадження самої передової й високоефекти ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.