Меню сайту

Аналіз фінансового стану

Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, якій здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів. Щоб краще охарактеризувати методику обліку формування доходів і витрат розглянемо показники фінансових результатів. Для цього розрахуємо таблицю 2.11.

Таблиця 2.11 Динаміка показників фінансових результатів в СВК "Лиманський" Очаківського району *

Показники

Роки

Відхилення (+, -) 2011 рік порівняно з

2009

2010

2011

2009 р.

2010р.

Прибуток (збиток) від реалізації, тис. грн.

7589

3707

3958

-3631

251

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

29107

28692

37342

8235

8650

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

4032

4366

2881

-1151

-1485

Середньорічна сума активів, тис. грн.

32898,5

31974

39669

6770,5

7695

Середньорічна сума власного капіталу

24773

28952

32632

7859

3680

Рівень прибутковості продукції, %

26,1

12,9

10,6

-15,5

-2,3

Рівень прибутковості (збитковості) капіталу

12,3

13,7

7,3

-5

-6,4

Рівень прибутковості (збитковості) власного капіталу, %

16,3

15,1

8,8

-7,5

-6,3

За проведеними розрахунками можна зробити наступний висновок, що рівень прибутковості продукції скоротився на 2,3 в.п. у 2011 році в порівнянні з 2010 роком. На зменшення рівня прибутковості капіталу значний вплив мало те, що у 2011 році сума чистого прибутку скоротилася на 1485 тис.грн, також цей показник вплинув і на зниження рівня прибутковості власного капіталу на 6,3 в.п.

Метою вірного визначення фінансових результатів є надання користувачам оприлюдненої повної неупередженості інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Таблиця 2.12 Динаміка показників фінансової незалежності в СВК "Лиманський" Очаківського району *

Коефіцієнти

Норматив

На кінець

Відхилення (+, -)

2010 року

2011 року

Фінансування

< 1,0

0,182

0,247

0,065

Автономії (незалежності)

> 0,5

0,846

0,802

-0,044

Стійкості (стабільності)

> 1,0

5,5

4,1

-1,4

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім». Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім». Правовий статус підприємства: Юридична особа.. Права і обов ...

Управління оборотними коштами
оборотні кошти платоспроможність ліквідність Сучасний український бізнес диктує нагальну потребу формування цілісної системи керування фінансами вітчизняних компаній. Для передових україн ...

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.