Меню сайту

Загальна оцінка оборотності активів підприємства.

Фінансове положення підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші.У загальному випадку швидкість обороту активів підприємства прийнято розраховувати за допомогою формули:

Коа = В/Аср[4]

,

де:

В – виручка від реалізації, Аср – активи середні

Середня величина активів за даними балансу визначається за формулою:

Аср = (Ан+Ак)/2,

де: Ан, Ан - активи на початок і на кінець періоду відповідно.

Коа3 = 14836,5/(2476,6+5702,1)/2= 3,63 рази.

Коа4 = 20815/(2476,6+11596,5)/2 = 2,96 рази.

Значення коефіцієнту станом на 3 квартал 2001 року - 3,63 рази, а в 4 кварталі того ж року - 2,96 рази. Незначне зниження цих коефіцієнтів відбулося через значне збільшення вартості основних засобів, а також за рахунок збільшення виробничих запасів і непогашеної заборгованості за відвантажені товари.

Потім визначається тривалість одного обороту в днях:

По = 360/обертання активів

де оборотність активів чисельно дорівнює коефіцієнту оборотності поточних активів. По3 = 360/3,63 = 99,17 днів.

По4 = 360/2,96 = 121,62 день.

По балансовим даним підприємства в 3 кварталі 2001 році середня тривалість обороту була 99,17 днів, а в 4 кварталі 2001 році середня тривалість обороту була 121,62 дня. Збільшення одного обороту активів говорить про те, що підприємство може використовувати активи протягом більшого періоду тим самим збільшуючи корисний ефект від їх використання.

3.3.

Аналіз

ефективності

використання

майна.

Функціонування підприємства залежить від його здатності приносити необхідний прибуток. При цьому варто мати на увазі, що керівництво підприємства має значну волю в регулюванні величини фінансових результатів. Так, виходячи з прийнятої фінансової стратегії, підприємство має можливість збільшувати чи зменшувати величину балансового прибутку за рахунок вибору того чи іншого способу оцінки майна, порядку його списання, установлення терміну використання і т.д.

До питань облікової політики, що визначає величину фінансового результату діяльності підприємства, у першу чергу, відносяться наступні:

- вибір способу нарахування амортизації основних засобів;

- вибір методу оцінки матеріалів, відпущених і витрачених на виробництво продукції, робіт, послуг;

- визначення способу нарахування зносу по малоцінним і швидкозношувальним предметам, при їхньому відпустку в експлуатацію;

- порядок віднесення на собівартість реалізованої продукції окремих видів витрат (шляхом безпосереднього їхнього списання на собівартість у міру

Показники ефективності використання майна підприємства "Сільгосппродукт" за 3-4 квартали 2001 року

Таблиця №9

 

Показник

Методика

розрахунку

Значення

Характеристика

показника

і

висновки

стосовно

розрахунків

3 квартал

4 квартал

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток (ряд 190 ф. № 2) / власний капітал чи рядок 380 ф. № 1 на початку звітного року + на кінець звітного року того ж рядка/ 2

6,06

16,50

Показує, який прибуток приносить кожна гривня, власного капіталу підприємства.

Рентабельність активів

Чистий прибуток (ряд 190 ф. № 2) / [Активи на початку періоду ( ряд 080 + ряд 260 + ряд 270 гр3 ф. №1)+ активи на кінець періоду ( ряд 080 + ряд 260 + ряд 270 гр. 4 ф №1)] / 2

-0,33

-0,56

Показує, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства.

Рентабельність продажу

Чистий прибуток (ряд. 190 ф. № 2) / Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 030 ф. № 2)*100

-0,09

-0,18

Показує, який прибуток (збиток) з однієї гривні продажу отримало підприємство.

Фондовіддача

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(ряд. 030 ф. № 2) / [Основні фонди на початок періоду (ряд. 080 гр. З ф. № 1) + Основні фонди на кінець періоду (ряд. 080 гр. 4 ф. № 1)] : 2

32,91

13,47

Характеризує, наскільки ефективно підприємство використовує основні фонди.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Еластичність попиту по ціні та по доходу та її зміни
В сучасних умовах вивчення реакції ринку на господарську діяльність підприємств дозволяє упорядковувати розвиток ринкових відносин, зробити їх менш стихійними і більш передбачуваними. Н ...

Інститути та засоби управління зовнішньою торгівлею на національному рівні
Система державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю. Принципова структура інститутів, що управляють зовнішньоекономічною сферою, і в промислове розвинутих країнах, і в краї ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.