Меню сайту

Характеристика підприємства та аналіз основних показників його діяльності

У курсовій роботі розглянуте відкрите акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування".

Воно розміщується в живописному місті Слов'янськ, Донецької обл.

Державне конструкторське бюро коксохімічного машинобудування було засновано наказом Народного комісара чорної металургії СРСР № 390 від 27 листопада 1945 року.

Основним напрямком його діяльності визначено створення нових і модернізація діючих машин, устаткування, засобів механізації і автоматизації коксохімічних виробництв.

За минулі роки колективом КБ створено кілька поколінь коксових машин і забезпечено їх впровадження. Виготовлені по проектах КБ машини та обладнання працюють на більшості об'єктів коксохімії колишнього СРСР, а також в Індії, Туреччині, Іраку, Польщі, Румунії, Болгарії, Єгипті, Алжирі і в інших країнах.

Накопичений за роки роботи творчий досвід вивів КБ в ряд провідних науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій, таких як Гипрококс, УХІН, ВУХІН та ін, співпраця з якими стало основою перспективних проектів технічного переоснащення коксохімічних виробництв в умовах зростаючих вимог до захисту навколишнього середовища .

Сьогодні ПАТ «КБ Коксохіммаш» - це ефективно працююча організація, що володіє досвідом створення всього комплексу коксових машин з високим рівнем механізації й автоматизації, призначених для роботи в системах АСУ ТП коксових батарей, підвищеними комфортними умовами роботи операторів та обслуговуючого персоналу, а також всього комплексу обладнання коксових батарей, включаючи всі переділи і всі типорозміри, у тому числі обладнання установок сухого гасіння коксу, систем програмного управління процесами на базі релейно-контактної апаратури і програмованих контролерів.

За результатами атестації Міністерство промислової політики України визначило ПАТ «КБ Коксохіммаш» головною організацією з науково-технічного забезпечення розробки машин і устаткування для коксохімічного виробництва. У ПАТ «КБ Коксохіммаш» з 2004р. діє сертифікована відомою німецькою фірмою TUV SERT система менеджменту якості задовольняє вимогам міжнародного стандарту ІСО 9001:2000 і відповідних гармонізованих стандартів України.

Система менеджменту якості забезпечує здатність організації до виконання проектно-конструкторських робіт з технічними характеристиками, що задовольняють вимоги замовника та відповідних обов'язкових норм.КБ активно використовує сучасні методи проектування на базі комп'ютерних технологій, що дозволяють значно підвищити якість і скоротити терміни виконання проектних робіт.

Завдяки вмілому керівництву, грамотній маркетинговій політиці, якості та новизни виконуваних проектів КБ здатне задовольнити потреби будь-якого замовника. Керівництво ПАТ «КБ Коксохіммаш» реалізує концепцію подальшого активного впливу організації на процеси технологічного та технічного вдосконалення коксохімічних виробництв, активно співпрацює з коксохімічними підприємствами, проектними та науково дослідними інститутами України, Росії, Індії, Ірану, Бразилії[2].

Таблиця 2.1 − Аналіз основних економічних показників

Показник

Формула розрахунку

Первісний документ

Роки

Відхилення від базового (або попереднього) року

2009

2010

2011

абсолютне

відносне

2

3

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Прибуток, тис. грн.

Ф.№2, Р.050

2376

2754

315,4

378

-2060,6

15,9%

-86,72%

2

Собівартість, тис. грн.

Ф.№2, Р.040

6678

2119

256

-4559

-6422

-68,26%

-96,16%

3

Рентабельність, %

(ряд.1/ряд.2)*100%

35,57%

129,96%

123,2%

94,39%

87,63%

265,3%

246,3%

4

Фондовіддача

(Ф.№1 Р.010/ряд5)

5,06

2,46

0,09

-2,6

-4,97

-51,3%

-98,22%

5

Вартість основних засобів (залишкова), тис. грн.

Ф.№1, Р.030

1810

1974

3158,4

164

1348,4

9,06%

74,49%

6

Продуктивність праці, тис.грн./чол.

(Ф.№1 Р.010/ряд7)

64,96

39,95

2,94

-25,01

-62,02

-38,1%

-95,47%

7

Середньоспискова чисельність працівників, чол.

141

122

107

-19

-34

-13,47%

-24,11%

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Формування доходів населення
Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержанн ...

Еластичність попиту по ціні та по доходу та її зміни
В сучасних умовах вивчення реакції ринку на господарську діяльність підприємств дозволяє упорядковувати розвиток ринкових відносин, зробити їх менш стихійними і більш передбачуваними. Н ...

Аналіз та оцінка оборотних активів та їх використання на ПАТ Завод Фіолент
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах ринкових відносин в Україні необхідно приділяти увагу організації управління оборотним капіталом промислових підприємств. Фінансова ді ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.