Меню сайту

Сутність безробіття

Під структурним безробіттям розуміється безробіття, викликане невідповідністю структури попиту та пропозиції робочої сили. Циклічна безробіття відображає стан економічної кон’юнктури в країні і перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї у зв’язку з цим.

Всі форми безробіття можна об’єднати у дві групи - природне безробіття і вимушене. До природною безробіття відносяться ті форми, які супроводжуються довготривалою рівновагою ринку робочої сили, до вимушеної - форми, що існують крім природного і підвищують загальний рівень безробіття.[1,c.10]

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Формування стратегії розвитку та її реалізація на підприємстві харчової промисловості
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується докорінною зміною умов функціонування організації, що обумовлюється підвищенням рівня мобільності зовнішніх чинників та посилен ...

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.