Меню сайту

Сутність безробіття

безробіття страхування суспільство

У реальному житті в ринковій економіки “повна зайнятість” постійно супроводжується безробіттям.

Безробіття - це частина працездатного населення, тимчасово або постійно втратив роботу.

Попит на робочу силу залежить від величини капіталу, що витрачається на робочу силу, або змінного капіталу. Відносне скорочення цього капіталу спричиняє відносне скорочення попиту на робочу силу. Накопичення капіталу веде до втягування все меншої додаткової робочої сили.

Зростання технічної будови, що охоплює нові капітали, поширюється і на старі, раніше які капітали. Кожен капітал з плином часу повинен бути оновлений, так як всі елементи основного капіталу, в кінці кінців, зношуються. Але при оновленні старого капіталу його технічна будова зазвичай не залишається незмінною, вона підвищується. Це веде до абсолютного скорочення попиту на робочу силу, до витіснення з виробництва частини раніше зайнятих робітників.

Освіта і зростання безробіття являє собою специфічний закон народонаселення. Суть закону народонаселення полягає в тому, що наймана робоча сила, сприяючи зростанню прибутку, створює джерело для накопичення капіталу, останній же - через механізм росту технічної будови капіталу - породжує промислову армію безробітних. У зв’язку з цим безробітні представляють собою відносне перенаселення. Робоча сила стає надмірною по відношенню до попиту, висунутій на неї. Це зовсім не означає, що є абсолютний надлишок населення.

Таким чином, промислова резервна армія є породженням накопичення капіталу до умов ринкової економіки.

При безробіттю частина активного населення не може знайти роботу, стає “зайвим” населенням - резервною армією праці.

Поява в Україні масового безробіття зумовлено, передусім, самим фактом постійного і істотного зростання числа людей, які втратили і не можуть знайти регулярну оплачувану роботу.

Як відомо, зростання безробіття пов’язане з необхідністю зниження витрат виробництва. Теоретично цю проблему підприємства можуть вирішувати скорочуючи частину працівників, або зменшуючи оплату праці. У першому випадку положення працівників, що залишилися погіршується незначною мірою, оскільки зниження реальної зарплати зазвичай носить помірний характер. Але відразу ж і швидко починає рости безробіття. У другому випадку майже всі зайняті страждають від скорочення реальної заробітної плати, зате безробіття набуває уповільнений характер. Воно формується порівняно плавно і має менші масштаби.

Важливо підкреслити, що до безробітних зазвичай відносять не тільки звільнених з різних причин, а й осіб, добровільно залишили роботу і роблять спробу знайти нову. Структура безробіття відповідно до її причин включає чотири основні категорії робочої сили: втратили роботу в результаті звільнення; добровільно залишили роботу; прийшли на ринок праці після перерви; вперше прийшли на ринок праці. Співвідношення цих категорій залежить, перш за все, від фази економічного циклу.

Існує кілька концепцій, котрі тлумачать феномен безробіття. У марксистській теорії її зазвичай пов’язують з процесом накопичення капіталу, при якому потреба в живій праці (змінному капіталі) зростає повільніше, ніж у машинах і обладнанні (постійному капіталі). У західній економічній науці панує точка зору, відповідно до якої безробіття в своїй основі відбиває економічну доцільність використання ресурсів, подібно до того як, скажімо, ступінь завантаження виробничих потужностей відображає доцільність і ефективність використання основного капіталу. Про це каже так званий природний рівень безробіття, який відбиває структурні диспропорції на ринку праці (між структурою попиту та пропозиції робочої сили за кваліфікацією, демографічним, географічним та іншим критеріям). До природною безробіттю відносять також так зване фрикційне безробіття, пов’язане головним чином з добровільним переходом працюючих з однієї роботи на іншу і з сезонними коливаннями в попиті на робочу силу.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Управління інноваційним проектом
інноваційний проект управління Актуальність теми роботи «Управління інноваційним проектом» виявляємо в тому, що переважна більшість інноваційних промислових проектів передбачає випуск нов ...

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Газова промисловість Росії
У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.