Меню сайту

Оцінка структури пасиву балансу ЗАТ «Артон»

Оцінка структури пасиву балансу має також важливе значення в процесі здійснення фінансового аналізу.

Проведемо аналіз структури пасиву балансу ЗАТ «Артон» використавши при цьому дані Додатку А, В, Д Баланс за 2009-2011 роки, та занесемо їх до Додатку И та проведемо горизонтальний та вертикальний аналіз пасиву балансу ЗАТ «Аргон».

За результатами аналізу пасиву ЗАТ «Артон» можна зробити такі висновки: статутний капітал становить на кінець 2011 року 27091 тис. грн. За досліджуваний період значення показника не змінилося.

Інший додатковий капітал становить на кінець 2011 року 1294511 тис. грн., що на 45320 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -3,38%) та на 44047 тис. грн. менше значення показника за 2009 року (темп приросту за 2 роки становить -3,29%). На кінець 2011 року питома вага іншого додаткового капіталу в пасивах підприємства становить 34,03% (1294511 / 3804253 * 100). Питома вага іншого додаткового капіталу за 2 останні роки зменшилась на 11,67%.

Резервний капітал становить на кінець 2011 року 54646 тис. грн., що на 0 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 0%) та на 979 тис. грн. більше значення показника за 2009 року (темп приросту за 2 роки становить 1,82%). На кінець 2011 року питома вага резервного капіталу в пасивах підприємства становить 1,44% (54646 / 3804253 * 100). Питома вага резервного капіталу за 2 останні роки зменшилась на 0,40%.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) становить на кінець 2011 року -421483 тис. грн. Це на 448050 тис. грн. менше показника на кінець 2010 року (темп приросту за останній рік становить -1686,49%). У порівнянні із показником за 2009 рік, нерозподілений прибуток (збиток) менший на 440955 тис. грн. (темп приросту за 2 роки становить -2264,56%). На кінець 2011 року питома вага нерозподіленого прибутку в пасивах підприємства становить -11,08% (-421483 / 3804253 * 100). Питома вага нерозподіленого прибутку за 2 останні роки зменшилась на 11,74%. Загальна сума власного капіталу становить на кінець 2011 року 954765 тис. грн., що на 493370 тис. грн. менше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить -34,07%) та на 484023 тис. грн. менше значення показника 2009 року (темп приросту власного капіталу за 2 роки становить -33,64%). На кінець 2011 року питома вага власного капіталу в пасивах АЕК «Київенерго» становить 25,10% (954765 / 3804253 * 100). В порівнянні із 2009 роком, питома вага зменшилась на 24,02%.

Забезпечення виплат персоналу становлять на кінець 2011 року 16468 тис. грн., що на 16293 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 9310,29%) та на 16460 тис. грн. більше значення показника 2009 року (темп приросту за 2 роки становить 205750%). На кінець 2011 року питома вага забезпечень виплат персоналу в пасивах підприємства становить 0,43% (16468 / 3804253 * 100). Питома вага забезпечень виплат персоналу за 2 останні роки збільшилась на 0,43%.

Загальна сума забезпечень наступних виплат та платежів становить на кінець 2011 року 16468 тис. грн., що на 16293 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 9310,29%) та на 16460 тис. грн. більше значення показника за 2009 рік (темп приросту за 2 роки становить 205750%). На кінець 2011 року питома вага забезпечень наступних виплат та платежів в пасивах підприємства становить 0,43% (16468 / 3804253 * 100). Питома вага забезпечень наступних виплат та платежів за 2 останні роки збільшилась на 0,43%.

Довгострокові кредити банків становлять на кінець 2011 року 809672 тис. грн., що на 231672 тис. грн. більше показника попереднього року (темп приросту за останній рік становить 40,08%) та на 270927 тис. грн. більше значення показника 2009 року (темп приросту за 2 роки становить 50,29%). На кінець 2011 року питома вага довгострокових кредитів банку в пасивах підприємства становить 21,28% (809672 / 3804253 * 100). Питома вага довгострокових кредитів банку за 2 останні роки збільшилась на 2,89%.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Ціноутворення в умовах перехідної ринкової економіки
Ціноутворення є найважливішим критерієм успіху підприємства і його товару на будь-якому ринку. У своїй роботі я опишу нормативно-параметричні методи розрахунку ціни на товар, приведу приклад комплексн ...

Формування та використання виробничої потужності підприємства
В умовах формування та розвитку ринкових відносин центр господарської діяльності зміщується до первинної ланки економічної системи - підприємства. Підприємство є головним структуроутвор ...

Економічні хвилі
Упродовж останніх двох століть реальний ВВП у більшості країн з ринкової економікою зростав, що забезпечило істотне підвищення рівня життя населення. Проте економічне зростання не було б ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.