Меню сайту

Елементи операційних витрат ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

Таблиця 3.3.4. Показники використання основних засобів

На іменування показників

Од.змін.

2010 год

2011 год

Від 2011р. від 2010

Вложение коштів на поточний ремонт основних фондів

тис. грн.

10 032,0

9 702,2

-329,8

Вложение коштів на капітальний ремонт основних фондів

тис. грн.

981,9

1 639,6

+657,7

Фондоотдача

грн. / грн

2,37

2,57

+0,20

Незважаючи на збільшення вартості основних фондів на кінець 2010 р. у зв'язку з їх оновленням і зниженням внаслідок цього коефіцієнта зносу до 49,2% фондовіддача в 2010 р. збільшився до 2,57 грн., Що пояснюється зростанням обсягів товарної продукції.

У 2010 році на підприємстві тривали будівництво та реконструкція об'єктів, розпочатих у попередні роки. Закінчено реконструкція печей 5 і 6, переобладнаних під випуск марганцевих сплавів, введена в лад суха газоочистка цих печей, закінчено будівництво вагоноразморажівателя для прискорення розвантаження вагонів з смерзшимся вантажем. Розпочато реконструкцію цеху електродної маси зі збільшенням обсягу виробництва продукції.

Таблиця 3.4.1. Капіталовкладення ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

На іменування показників

Од.змін.

2009 р

2010 р

Відносіння 2010р. від 2009 р.,%

Ка пітальні вкладення, всього

тис. грн.

75 414,3

30 863,7

40,9

в тому числі:

ка пітальні будівництво

тис. грн.

23 286,5

18594,1

79,8

Ос новні об'єкти:

С троітельство сухої газоочистки

тис. грн.

17 699,6

13 799,8

С троітельство ділянки огрудкування пилу

тис. грн.

1 458,2

279,0

С троітельство вагоноразморажівателя

тис. грн.

229,6

1319,1

С троітельство вузла дроблення

тис. грн.

554,8

1664,9

ре конструкція і модернізація

тис. грн.

30 482,7

5 289,1

17,4

Ос новні об'єкти:

Реконструкція печей № 3,4

тис. грн.

413,4

Реконструкція печі № 5

тис. грн.

14 484,3

712,6

Реконструкція печі № 6

тис. грн.

11 031,2

661,7

Реконструкція печей № 7,8

тис. грн.

40,5

764,7

Реконструкція розливальних машин

тис. грн.

2 875,8

186,0

Реконструкція цеху електродної маси

тис. грн.

715,0

Реконструкція цеху дроблення відходів

тис. грн.

540,8

Реконструкція закритого складу шихтових матеріалів

тис. грн.

1 157,7

Пріобретеніе обладнання і техніки

тис. грн.

21 645,1

6980,5

32,2

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Фінансова стійкість підприємства
З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійк ...

Види економічного ефекту від впровадження науково-дослідних робіт
В економічній науці першорядне значення мають питання, пов’язані з оцінкою ефективності ресурсів, які використовуються, витрат, які здійснюються та рішень, що приймаються. Всі проблеми ...

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.