Меню сайту

Елементи операційних витрат ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

Таблиця 3.3.4. Показники використання основних засобів

На іменування показників

Од.змін.

2010 год

2011 год

Від 2011р. від 2010

Вложение коштів на поточний ремонт основних фондів

тис. грн.

10 032,0

9 702,2

-329,8

Вложение коштів на капітальний ремонт основних фондів

тис. грн.

981,9

1 639,6

+657,7

Фондоотдача

грн. / грн

2,37

2,57

+0,20

Незважаючи на збільшення вартості основних фондів на кінець 2010 р. у зв'язку з їх оновленням і зниженням внаслідок цього коефіцієнта зносу до 49,2% фондовіддача в 2010 р. збільшився до 2,57 грн., Що пояснюється зростанням обсягів товарної продукції.

У 2010 році на підприємстві тривали будівництво та реконструкція об'єктів, розпочатих у попередні роки. Закінчено реконструкція печей 5 і 6, переобладнаних під випуск марганцевих сплавів, введена в лад суха газоочистка цих печей, закінчено будівництво вагоноразморажівателя для прискорення розвантаження вагонів з смерзшимся вантажем. Розпочато реконструкцію цеху електродної маси зі збільшенням обсягу виробництва продукції.

Таблиця 3.4.1. Капіталовкладення ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

На іменування показників

Од.змін.

2009 р

2010 р

Відносіння 2010р. від 2009 р.,%

Ка пітальні вкладення, всього

тис. грн.

75 414,3

30 863,7

40,9

в тому числі:

ка пітальні будівництво

тис. грн.

23 286,5

18594,1

79,8

Ос новні об'єкти:

С троітельство сухої газоочистки

тис. грн.

17 699,6

13 799,8

С троітельство ділянки огрудкування пилу

тис. грн.

1 458,2

279,0

С троітельство вагоноразморажівателя

тис. грн.

229,6

1319,1

С троітельство вузла дроблення

тис. грн.

554,8

1664,9

ре конструкція і модернізація

тис. грн.

30 482,7

5 289,1

17,4

Ос новні об'єкти:

Реконструкція печей № 3,4

тис. грн.

413,4

Реконструкція печі № 5

тис. грн.

14 484,3

712,6

Реконструкція печі № 6

тис. грн.

11 031,2

661,7

Реконструкція печей № 7,8

тис. грн.

40,5

764,7

Реконструкція розливальних машин

тис. грн.

2 875,8

186,0

Реконструкція цеху електродної маси

тис. грн.

715,0

Реконструкція цеху дроблення відходів

тис. грн.

540,8

Реконструкція закритого складу шихтових матеріалів

тис. грн.

1 157,7

Пріобретеніе обладнання і техніки

тис. грн.

21 645,1

6980,5

32,2

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ Гіпрон
В сучасних умовах господарювання економіка України потребує глибоких і структурних зрушень. В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки п ...

Історія економічних учень
Історію людства ділять на доісторичну та історичну. Межа між ними не чітко визначена. Але вважається, що історія повинна бути документована. А документування можливе лише з появою писем ...

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.