Меню сайту

Елементи операційних витрат ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

У звітному періоді якісні показники сировини в основному відповідали вимогам стандартів.

З постачальниками сировини підтримувалася постійний зв'язок, обговорювалися проблемні питання, що позитивно позначалося на якості сировини, що надходить.

Протягом 2011 року були випадки надходження сировини, яке не відповідає вимогам стандартів, договорів, а саме:

- надходження коксового горіха з підвищеним вмістом дрібної фракції і зольності;

- надходження стружки сталевий, змішаної з вьюнообразной і легованої;

- надходження вугілля худого і газового, не відповідає умовам договору по гранулометричному складу і зольності;

- надходження антрациту з підвищеним вмістом золи і дрібної фракції.

У 2011 році на підприємстві проводився феросиліцій, феросилікомарганець і феромарганець.

Якість феросиліцію відповідало вимогам ДСТУ 4127:2002 «Ферросиліцій. Загальні технічні умови ». Якість феросилікомарганцю відповідало вимогам ДСТУ 3548-97 «Ферросилікомарганець. Загальні технічні умови ». Якість феромарганцю відповідало вимогам ДСТУ 3547-97 «Феромарганець. Загальні технічні умови ».

На заводі успішно вирішується одна з основних задач - підвищення якості своєї продукції. Робота ця проводиться в тісному контакті зі споживачами продукції, а саме: враховуються їхні вимоги щодо окремих показників якості. Рекламацій на якість відвантаженої продукції від споживачів не надходило.

Таблиця 3.3.1 Елементи операційних витрат ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

На іменування елементів витрат

2010 г од

2011 г од

Від відхилень 2011р.від 2010р.

Сумма, тис. грн.

Уд. вага в загальній сумі,%

Сумма, тис. грн.

Уд. вага в загальній сумі,%

Сумма, тис. грн.

Уд. вага в загальній сумі,%

Матеріальних витрати

481070

87,2

546687

86,4

+65617

-0,8

За витрати на оплату праці

25235

4,6

30707

4,9

+5472

+0,3

Від нарахування на соціальні заходи

10042

1,8

12043

1,9

+2001

+0,1

Амортізація

14472

2,6

17903

2,8

+3431

+0,2

Інші операційні витрати

21170

3,8

25409

4,0

+4 239

+0,2

Итого витрат:

551989

100,0

632749

100,0

+80 760

0

Загальна сума витрат на виробництво в 2011 р. на 80,6 млн. грн. вище, ніж в 2008 р., що пояснюється зростанням матеріальних затрат внаслідок збільшення обсягів виробництва продукції; зростанням витрат на оплату праці через підвищення фонду оплати праці; збільшенням амортизаційних відрахувань у зв'язку з оновленням основних фондів. Інші операційні витрати також зросли у зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва і збуту продукції. При цьому питома вага окремих елементів у загальній сумі витрат на виробництво залишився практично без змін.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Багатомірна класифікація нового об’єкта методами дискримінаційного аналізу
Поділ сукупностей на групи, однорідні в тому чи іншому розумінні, пов'язаний з такими діями, як систематизація, типологія, класифікація, групування. Традиційно зазначений поділ виконують ...

Загальна характеристика господарської діяльності приватного підприємства ТК Домострой
Метою дипломної роботи є закріплення одержаних у коледжі теоретичних знань та набуття практичних навичок фінансової роботи на підприємствах різних форм власності, уміння аналізувати та ...

Види ринку
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм , що складається з величезної кількості різноманітних виробничих, комерційних, фінансових і інформаційних структур , що взаєм ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.