Меню сайту

Організація матеріально-технічного постачання та учет разходовання матеріалів у процессі виробництва

У процесі постачання, підприємство набуває у постачальників сировину, матеріали, паливо та інші предмети, що забезпечують процес виробництва, необхідні йому для виготовлення продукції.

На підставі пред'явлених постачальниками платіжних засобів, до яких додаються документи, що підтверджують надходження цінностей на склад підприємства, і показує загальну суму фактично надійшли за звітний період матеріальних цінностей за їх фактичною собівартістю.

Одним із складних питань організації матеріального обліку, є отримання інформації про наявність та рух запасів в сортовому аналітичному розрізі.

При великій номенклатурі запасів застосовується оперативно-бухгалтерський метод обліку запасів. При цьому облік кількісно-сортовий облік матеріалів на складах ведеться у картках складського обліку, які відкриваються на кожний номенклатурний номер матеріалів. Записи в картках здійснюються матеріально-відповідальними особами щодня на підставі прибутково-видаткових документів по надходженню і витрачанню матеріалів з виведенням залишку після кожного запису.

Працівник бухгалтерії, який веде облік матеріалів у встановлені дні (не рідше одного разу на тиждень), є на склад і в присутності матеріально-відповідальної особи перевіряє правильність зроблених ним записів і виведення залишків у картках складського обліку. Після цього приймає прибутково-видаткові документи, що підтверджують фактичне отримання документів та правильності записів своїм підписом на картках складського обліку.

Аналіз обліку матеріалів в бухгалтерії здійснюється тільки у грошовому вимірі за укрупненими групами матеріалів у розрізі синтетичних рахунків, субрахунків і місць зберігання (по матеріально-відповідальним особам); з цією метою в бухгалтерії ведуть сальдову відомість або книгу залишків матеріалів.

При сортовому методі обліку матеріали зберігають і враховують по сортам. На кожен вид і сорт матеріалів відкривають картку складського обліку, записи в якій здійснюються в натуральних вимірниках на підставі прибутково-видаткових документів.

У встановлені терміни матеріально-відповідальною особою складається матеріальний звіт, і разом з прибутково-видатковими документами здається в бухгалтерію.

Матеріальний звіт складається у двох примірниках: перший, з доданими документами, залишається в бухгалтерії, другий, повертається матеріально-відповідальній особі.

У бухгалтерії аналітичний облік матеріалів по найменуванню та сортам ведеться в картках кількісно-сумарного обліку, на підставі яких у кінці місяця складаються оборотні відомості по аналітичних рахунках (по складам та матеріально-відповідальних осіб).

Підсумки оборотних відомостей узагальнюються і звіряються з даними складського обліку. Для узагальнення інформації про наявність та рух запасів сировини, матеріалів, палива і т.п. за планом рахунків передбачено рахунок № 20 "Виробничі запаси".

Організацією матеріально-технічного постачання займається відділ постачання, який в роботі безпосередньо пов'язаний з відділом збуту. Відділ постачання організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, запасними частинами, спеціальним одягом та ін.) Керує розробкою проекту перспективних і річних планів, матеріально-технічного забезпечення виробництва, на основі визначення потреби підрозділів в матеріальних ресурсах, на підставі заявок цехів і відділів в кінці місяця (до 20 числа кожного місяця), формується фахівцем відділу постачання одна спільна заявка, яка забезпечить потреби заводу на певний період (на майбутній місяць).

Загальна заявка віддається на розгляд начальників підприємства, і в свою чергу або підтверджується, або відкидає.

замовник плановий організаційний фінансовий

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Державна інвестиційно-інноваційна політика
інноваційний політика україна економіка В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого ...

Ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві ТОВ Гіпрон
В сучасних умовах господарювання економіка України потребує глибоких і структурних зрушень. В цих умовах центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки п ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.