Меню сайту

Історія розвитку підприємства

У 1972 році почалася реконструкція електропечей із збільшенням потужності до 27 МВА. Вона торкалася не тільки пічні агрегати, але й об'єкти допоміжного і підсобного призначення і була спрямована на підвищення надійності роботи всього обладнання, рівня механізації і автоматизації виробничих процесів, збільшення обсягу виробництва і значне поліпшення якості продукції.

Закриті електропечі реконструювалися з одночасним збільшенням потужності до 27 МВА і зміною геометричних розмірів ванн, при цьому здійснювалася повна заміна всього обладнання печі. Розбирання ванни проводилася буровибуховим способом, тривалість ремонту знизилася майже в два рази. Аналогічно були реконструйовані і відкриті печі.

Підвищення потужностей електропечей зажадало реконструкції об'єктів допоміжного і підсобного призначення і передусім енергетичного господарства, була проведена реконструкція головної знижувальних підстанції з установкою трансформатора 160 МВА, газопроводу феросплавного газу, розширена компресорна, змонтована нова додаткова розливочна машина. Одночасно був реконструйований цех приготування електродної маси зі збільшенням потужності прогартовувальних печей і ємності холодильників, з установкою формувальної машини барабанного типу.

Друга реконструкція печей була завершена в 1980 р. Витрати на її здійснення склали 10 млн. руб., Забезпечення отриманого приросту продукції за рахунок нового будівництва зажадало б 17,2 млн. руб. капітальних вкладень, чисельність працівників зросла б на 274 людини. Однак нові завдання щодо покращення умов праці та стану повітряного басейну, механізації та автоматизації виробництва, підвищенню якості продукції вимагали проведення третьої реконструкції заводу, яка здійснювалася протягом 11 п'ятирічки.

В цей період технічне вдосконалення печей було направлено на підвищення використання встановленої потужності трансформаторів за рахунок компенсації втрат реактивної потужності за схемою поздовжньо-ємнісної компенсації. Впровадження на печах трансформаторів потужністю 27,6 МВА, обладнаних установками поздовжньо-ємнісної компенсації (КПК) реактивної потужності, дозволило підняти коефіцієнт потужності установки до 0,9 і вище. Реконструкція одного пічного агрегату дала збільшення продуктивності на 10% і зниження питомої витрати електроенергії на 2%.

У січні 1982р на відкритих печах були встановлені по три машини для виконання робіт з обробки колошника, це полегшило обслуговування печей, стабілізувало технологічний хід їх, значно скоротило гарячі простої, поліпшило всі техніко-економічні показники виплавки феросиліцію з високим вмістом кремнію.

В 11 п'ятирічці було завершено будівництво сухої газоочистки з рукавними фільтрами для відкритих печей, реконструйовані вузли випуску сплаву, завантаження електродної маси в електроди, дільниці приготування футеровки й чищення ковшів від шлаку, впровадження контейнеризація перевезень феросплавів і організація дроблення феросиліцію.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім». Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім». Правовий статус підприємства: Юридична особа.. Права і обов ...

Циклічність економічного розвитку, її природа та методи сучасного регулювання
Ринкова економіка, як відомо, прагне досягти рівноваги всіх процесів, що в ній відбуваються. Макроекономічна рівновага - це економічна рівновага на рівні держави. Для неї характерним є п ...

Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.