Меню сайту

Мікромаркетингове середовище підприємства

Торгові посередники:

Дистриб'ютори

Мережі супермаркетів "БИ МАРКЕТ", "Континент ","Грант Маркет", "Торгоснова" та ін

Фірми з організації руху товару: компанії вантажоперевізники: "Delivery Auto", "Нова пошта".

Свого рекламного агентства маркетингу підприємство не має, тому кожна мережа магазинів використовує своє агентство маркетингу для реклами товару підприємства

Кредитно-фінансові установи:

Банк: УкрСиббанк р/р: 26008035310302

Головними конкурентами підприємства є: "SLADKO" та "Добрий кухар"

Продукцію фірми переважно купують люди які ведуть здоровий спосіб життя, які хочуть поласувати смачним легким сніданком, продукція розрахована переважно на людей з малим та середнім достатком.

Подібні статті по економіці

Фірма в умовах монополістичної конкуренції
Термін «фірма» досить часто повторюється і в економічній літературі, і в побуті. Між тим у зако­нодавстві України такої категорії немає взагалі. Замість неї використовується поняття «підприє ...

Ефективність використання та механізм відтворення основних фондів
В процесі будь-якого виробництва здійснюється поєднання робочої сили та засобів виробництва. Засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці у вартісному виражені вони ...

Визначення економічної ефективності використання нового екскаватора
Науково-технічний прогрес (НТП) - це процес розвитку і удосконалення засобів і предметів праці, технологій і форм організації виробництва на основі досягнень науки і техніки. Здійснен ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.