Меню сайту

Рекомендації щодо покращення управління інноваційним проектом

Для покращення управління інноваційним проектом потрібно удосконалювати саму систему управління, організаційну структуру, методи управління. Обов’язково треба покращувати рівень кваліфікації та професіоналізму всіх робітників та учасників проекту, а особливо менеджерів проекту. Адже кожен день середовище може змінюватись і причини виникнення проблем потрібно буде одразу вирішувати на місці, не відкладаючи їх на потім.

У сучасному світі позначився ряд тенденцій у розвитку організаційних структур управління проекту, які, з одного боку, поки ще не можуть бути глибоко осмислені, покладені в струнку класифікаційну схему і зв'язані з уже представленими структурами, але з іншої сторони вже зараз можуть бути з успіхом використані в ході реалізації проекту. Тому, наприклад, для організаційної структури інноваційного проекту «Живчик негазований» модна надати такі наступні шляхи розвитку та покращення:

. Горизонтальна структура - може бути охарактеризована як прагнення до створення «горизонтальної» структури, що припускає, що координація діяльності підрозділів і горизонтальні зовнішні зв'язки здійснюють більш істотний вплив на ефективність підприємства, ніж традиційне вертикальне управління. Основними рисами такої структури є:

· тенденція найбільш повного задоволення інтересів замовника зі скороченням числа «внутрішніх» завдань;

· мінімальне число рівнів ієрархії зі створенням як основних одиниці автономних і самокерованих комплексних груп, здатних вирішувати будь-які завдання замовника і очолюваних тимчасовими керівниками;

· наявність потужної інформаційної системи, що дозволяє автоматизувати рутинні завдання управління і надає можливість менеджерам зосередитися на головних завданнях;

· зміна критеріїв оцінки роботи менеджерів: ініціативність стає важливіше ретельності, цільовий орієнтир - робота для замовника, а не для начальника.

. Гнучка структура - може бути визначена як прагнення до рухливої, гнучкої структури, основні характеристики якої можна звести до наступного переліку:

· новітні інформаційні й комунікаційні технології;

· максимальна адаптація до змін середовища з максимально швидкою реакцією на них;

· максимальна гнучкість структури;

· здатність до постійної самореорганізації;

· гнучкі форми конкуренції з перевагою кооперації і співробітництва над домінуванням і поглинанням.

Подібні статті по економіці

Фінансова стійкість підприємства
З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійк ...

Загальна характеристика системи менеджменту підприємства
Формування ринкової економіки здійснюється шляхом запровадження нових суспільно-економічних відносин, які базуються на існуванні різних форм власності та способів господарювання. Адміні ...

Антимонопольна політика держави і її місце у встановлення сучасних ринкових відносин в Україні
В економічній системі розвинутих країн світу оптимально поєднуються ринкові важелі саморегулювання народного господарства з державним регулюванням. Незважаючи на це, економіка цих країн ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.