Меню сайту

Організація управління інноваційним проектом

Планування забезпечує учасникам проекту розуміння цілей і опис робіт, які повинні бути виконані, створює основу для розподілу робіт між учасниками програми і призначення ресурсів.

Мета організації менеджменту проекту включає:

• забезпечення взаємодії;

• поділ ролей і відповідальності;

• визначення відповідальності за прийняття рішень;

• забезпечення ефективного розподілу інформації;

• забезпечення гнучкості використання ресурсів.

Для забезпечення ефективної взаємодії необхідно[3 с.146]:

• забезпечити взаємодію між менеджером проекту і функціональним менеджментом;

• встановити правила формальної взаємодії між учасниками проекту.

Лінійні менеджери повинні забезпечувати проект ресурсами відповідно до їх життєвого циклу таким чином, що менеджер проекту може бути впевнений у доступності необхідних ресурсів.

У рамках проекту взаємодіють різні організації й окремі виконавці:

• внутрішні і зовнішні користувачі результатів проекту;

• внутрішні і зовнішні постачальники ресурсів;

• внутрішні функціональні відділи.

Для забезпечення ефективної взаємодії повинно бути чітко визначено:

• хто повинен приймати рішення;

• хто виконує ту чи іншу роботу;

• хто несе відповідальність за управлінські функції;

• хто одержує інформацію.

Рівні відповідальності і влади повинні бути чітко визначені не тільки для постійних членів проекту, й для виконавців чи організацій, що підтримують програму на окремих стадіях.

Організація проекту включає визначення ключових фахівців, відповідальних за ухвалення рішення, а також повинна залучати різні ресурси на різних стадіях розробки проекту у відповідності з такими трьома принципами:

• забезпечувати найбільш кваліфікованими для даного виду робіт фахівцями;

• залучати виконавців у команду програми тільки на період, коли їхня кваліфікація необхідна;

• забезпечувати точним описом завдання для залучених фахівців.

У будь-якому випадку концепція й організаційна структура проекту повинні бути погоджені зі стратегічним планом розвитку організації та структурою організації виробництва.

В організаційній структурі програми можуть бути виділені три основні рівні:

• на концептуальному рівні: визначаються основні принципи взаємодії і роз'ясняється ступінь участі різних учасників проекту, встановлюються взаємини на рівні організацій, відділів і менеджменту;

• на рівні стратегії: визначається відповідальність за досягнення ключових подій; організаційними елементами можуть бути організації, відділи, ключові менеджери:

• на рівні виконання робіт: визначається відповідальність за виконання окремих робіт, призначаються виконавці і підтримуючі ресурси. Управлінські рішення, прийняті на різних рівнях програми, вимагають участі менеджменту і виконавців, що займають відповідні ступені в організаційній структурі організації.

На рівні концептуального планування її управління проекту основну роль відіграють менеджери вищої ланки організації, що приймають рішення щодо цілей і пріоритетів проекту, обсягів фінансування і ресурсного забезпечення. Цей рівень менеджменту відіграє ключову роль на передінвестиційній стадії проекту, коли приймаються рішення щодо проекту в цілому.

На стадії планування і запуску проекту управлінські рішення стосуються стратегії досягнення цілей проекту, і центр менеджменту переміщується на стратегічний організаційний рівень.

На стадії реалізації проекту основна маса управлінських рішень стосується оперативного планування, технічної реалізації і тактики виконання завдань. Головну роль на стадіях виконання відіграє організація роботи команди проекту.

Звичайно виділяють три основні підходи до організації проекту[3 с.147]:

• функціональна структура;

• програмна структура;

• матрична структура.

Функціональна і програмна структури являють собою два протилежних підходи до організації проекту.

Функціональна структура допускає використання існуючої функціональної ієрархічної структури організації. Пакети робіт проекту розподіляються між функціональними підрозділами.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Вплив діяльності ТНК на конкурентоспроможність економіки України
Міжнародні корпорації останньої чверті XX ст. - початку ХХІ ст. є найважливішим елементом розвитку світової економіки і міжнародного бізнесу. Їх бурхливий розвиток відображає загострення між ...

Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів
Економічна криза в Україні призвела до того, що вітчизняна наука переживає надзвичайно складні часи (бюджет Академії наук скоротився на 85% минулого рівня). Проте навіть в такий скла ...

Форми та системи заробітної плати
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що заробітна плата є одним з найважливіших джерел добробуту людини. Саме тому вона потребує становлення чіткої і найбільш ефективн ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.