Меню сайту

Особливості реалізації франчайзингу в Україні

Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизити сектор малого та великого бізнесу, полегшити процедуру започаткування власної справи, зробити бізнес доступнішим для громадян України і таким чином зменшити рівень безробіття та підвищити добробут населення - всі ці спроби уряду мали місце, однак особливим успіхом не увінчались. Справжнім каталізатором, що дасть змогу принаймні частково вирішити проблеми підприємництва в національній економіці, моке бути франчайзинг. Діяльність на умовах франчайзингу - відносно не нове явище для вітчизняного бізнесу, але, як підкреслюють експерти, надзвичайно перспективне. Це той ефективний інструмент, який дасть змогу національним суб'єктам господарювання розширити межі своєї підприємницької діяльності, перейняти досвід іноземних партнерів, а також навчить адаптуватися до постійно мінливих умов ділового середовища.

В Україні франчайзинг почав розвиватись з початку 90-х років XXст. Класичним шляхом: на першому етапі приходять іноземні франчайзери, на другому - з’являються і могутнішають національні франчайзингові системи, на третьому - національні франчайзери захоплюють значну частину національного ринку франчайзингу. Першими в Україну прийшли франчайзери зі світовими брендами: «Coca-cola», «Macdonalds», «Kodak Express» та ін.

Франчайзери-іноземці працюють в Україні за двома схемами: за першою - головна компанія знаходиться за кордоном, а в Україні працює її спеціальний представник («Sela»), за другою - іноземна компанія продає генеральну франшизу місцевій українській компанії, яка реалізує франшизу на тариторії України, організує мережу, навчання, контролює роботу та отримує роялті («Kodak»).

Сьогодні у більшості країн світу франчайзинг досягнув значного розвитку. Так, у Росії діє 750 франчайзингових мереж, у яких задіяні більше 1 млн. осіб. У США - 40%, у Євросоюзі - до 60%, у Японії - до 70% товарообігу забезпечує франчайзинг. В Україні цей показник перебуває на рівні 4%.

Проблеми обмеженого використання франчайзингу як інструмента стратегічного розвитку підприємництва в Україні обумовлені, перш за все, недостатньою обізнаністю підприємців, наявністю суттєвих комерційних ризиків, несталістю ринку товарів та послуг, нерозвиненістю інфраструктури, обмеженістю ресурсів підприємництва. [12, с. 12-15]

Незважаючи на кризові явища в економіці за багатьма оцінками, Україна знаходиться на порозі франчайзингового буму. Водночас специфіка українського бізнесу накладає свій відбиток на цю модель зростання. Щоб зробити його стабільним і здоровим, франчайзеру треба потурбуватися про дотримання стандартів і захист своєї моделі бізнесу.

Варто ще раз підкреслити, що франчайзинг в Україні є перспективним напрямком економічної діяльності і найближчими роками ми будемо спостерігати зростання цього сегменту.

Якщо проаналізувати статистику Асоціації франчайзингу України, кожного місяця до неї подаються більше 180 запитів на купівлю франшиз і 120 з них потребують фінансової підтримки.

Розглядаючи таке становище на ринку франчайзингу, Асоціація франчайзингу України разом із ПАТ «Укрсоцбанк» розробили стратегію розвитку фінансування франчайзингу на найближчі 3 роки. Запуск проекту відбувся у вересні 2010 року.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Інфляційні процеси в економіці України
Інфляція є одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності. У світі немає країни, яка б у другій половині XX ст. тією чи іншою мірою не зазнала б втрат від інфляції. Особливо ...

Економічний аналіз діяльності ЗАТ Одесавинпром
Економічний аналіз на відміну від інших видів аналізу відноситься до абстрактно-логічних методів дослідження економічних явищ. Економічний аналіз означає виділення окремих показників ...

Шляхи покращення інноваційного типу розвитку
Діяльність суспільства, яка характеризує його розвиток, - це специфічний спосіб ставлення людини до дійсності. Економічна діяльність матеріальна, але її доповнює духовність, робота інтел ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.