Меню сайту

Діагностика ефективності застосування діючих форм і систем оплати праці у ВАТ «Бердичівська фабрика одягу»

За категорією водіям легкових й грозових автомобілів проводять до плату в наступному порядку:

‒ водіям 2ї к. ‒ 10 %.

‒ водіям 1ї к. ‒ 25% тарифної ставки за відпрацьований час.

Важливою умовою є те, що час простою з вини працівника на оплачується. Час простою не з вини працівника оплачується на підставі акту простою в розмірі 2/3 тарифної ставки. На період освоєння нових видів продукції доплату проводять до тарифу в строк не більше 1 місяця. Заробітна плата виплачується 10 й 25 числа кожного місяця.

В односторонньому порядку не приймаються рішення, які змінюють положення Колективним договором про умови оплати праці.

Як висновок, можна сказати те, що на підприємстві діє три системи оплати праці та кожній категорії працівників нараховується заробітну плата за окремою методикою нарахування.

Проаналізувавши другий розділ можна зробити наступні висновки:

‒ показники майнового стану, фінансової стійкості, використання виробничого потенціалу, ліквідності підприємства не втішні, що свідчить про його збитковість;

‒ показники економічної ефективності господарської діяльності підприємства відображає ефективність рівня використання окремих видів ресурсів, зокрема позитивна тенденція відображається щодо обсягів виробництва продукції, доходу від реалізації та собівартості реалізованої продукції;

‒ персонал підприємства розподіляється по двох групах: промислово вироби чий персонал та персонал невиробничих підрозділів.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Державне регулювання зайнятості
Терно́пільська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Тернопіль. В історичному відношенні охоплює східну частину Галичини, частину Західного ...

Еволюція поглядів на економічне зростання та сталий розвиток
Проблеми досягнення стабільних темпів економічного зростання є актуальними в усіх країнах світу. Але в останній час дещо змінилися погляди щодо мети й шляхів досягнення зростання економ ...

Економiчна ефeктивнiсть iнформацiних тeхнологiй в управлiннi пiдприємством при здiйснeннi ЗEД (на прикладі ПрАТ Рiвнe-Борошно)
З глобальним розвитком суспiльства, пiдприємств, i наукових тeхнологiй управлiння ними зростає роль сучасних iнформацiйних тeхнологiй. Бeз iнформацiйних тeхнологiй тeпeр важко уявити буд ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.