Меню сайту

Нормативно-правова база системи оплати праці

Закон України «Про колективні договори і угоди». Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників. Згідно статті 7 «Зміст колективного договору» зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці [2].

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Отже, нормативно-правовою базою оплати праці виступають: Міжнародна організація праці, Конституція України, Кодекс законів про працю України ‒ глава VII, Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. (із змін. і доп.), Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р., а також інші численні нормативно-правові актами, колективні договори й локальні положення підприємств.

Отже, заробітна плата ‒ це винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано. Сутність заробітної плати проявляється в її функціях, таких як: відтворювальна, стимулююча, регулююча, соціальна та оптимізаційна.

В сучасних умовах господарювання найбільше поширення надбали погодинна та відрядна форми оплати праці. Відрядна форма включає такі системи: пряма відрядна, непряма відрядна, відрядно преміальна, відрядно прогресивна, акордна. Погодинна відповідно: проста погодинна, погодинно преміальна, за посадовими окладами.

Реформування заробітної плати в Україні потребує комплексного підходу, спрямованого на забезпечення випереджаючого розвитку національного ринку, зростання доходів та платоспроможного попиту населення, впорядкування регулюючої функції мінімальної заробітної плати, поступовий перехід до погодинної оплати праці, подальше послаблення податкового навантаження на фонд оплати праці, ліквідацію невиправданої міжгалузевої та міжрегіональної диференціації в оплаті праці, посилення стимулюючої функції заробітної плати. Нормативно-правовою базою оплати праці виступають: Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. (із змін. і доп.), Конституція України, Кодекс законів про працю України ‒ глава VII, Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. та Міжнародна організація праці, а також інші численні нормативно-правові акти, колективні договори й локальні положення підприємств.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Товарне виробництво
Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому що оточуючі його речі у своєму природному стані, ...

Форми і системи заробітної плати
Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Шляхи покращення стану ефективності використання активів ПАТ Полтавакондитер
Серед основних проблем, з якими на даному етапі розвитку економіки зіштовхуються українські підприємства, особливе місце належить ефективному управлінню активами , підприємства їх складом та ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.