Меню сайту

Теоретичне питання. Види економічного ефекту від впровадження НДР. Врахування фактору невизначеності

Очікуваний економічний ефект розраховують у процесі виконання НДР. Його умовно відносять (прогнозують) до визначеного періоду (року) впровадження НДР у виробництво. Очікуваний ефект розраховують не тільки на один рік, але і на більш тривалі періоди (інтегральний результат). Орієнтовно такий період становить до 10 років від початку впровадження для нових матеріалів та до 5 років для конструкцій, приладів, технологічних процесів. Очікуваний економічний ефект розраховують організації, які виконують наукові розробки.

Фактичний економічний ефект визначається після впровадження наукових розробок у виробництво, але не раніше ніж через 1 рік. Розрахунок його виконують за фактичними витратами на наукові дослідження та впровадження з урахуванням конкретних вартісних показників даної галузі (підприємства), де були впроваджені наукові розробки. Фактичний економічний ефект розраховують підприємства, на яких здійснюється впровадження результатів НДР.

Фактичний економічний ефект є найбільш достовірним критерієм економічної ефективності виконання НДР.

Визначити ефективність проекту організації централізованої доставки матеріалів і комплектуючих із складу у цехи, згідно з яким функції організації та планування доставки вантажу повинне виконувати диспетчерське бюро. Для цього необхідно:

ü Визначити суму капітальних вкладень на реалізацію проекту.

ü Розрахувати собівартість перевезення вантажів із складу у цехи.

ü Визначити економію витрат після проведення організаційних заходів.

ü Визначити річний економічний ефект від організації централізованої роботи транспорту.

ü Розрахувати приріст продуктивності раці після впровадження проекту.

Таблиця1.1.

Показник

Базовий варіант

Проектний варіант

 

1

2

3

4

 

1.

Річний обсяг перевезень вантажу із складу в цехи, тис. т

134,5

134,5

 

2.

Кількість транспортних засобів, од.

 

ü електрокарів

40

34

 

ü електронавантажувач

31

29

 

ü автомобіль

33

31

 

Кількість робітників обслуговуючого виробництва, чол.:

 

3.

Кількість водіїв:

 

ü електрокарів

40

34

 

ü електронавантажувач

31

29

 

ü автомобіль

33

31

 

4.

Кількість робітників, які зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах:

 

ü вантажники

38

35

 

ü диспетчери

-

5

 

5.

Зарплата робітників обслуговуючого виробництва, грн.:

 

ü водії електрокарів, електронавантажувачів

190

200

 

ü водії автомобіль

220

230

 

ü вантажники

170

185

 

ü диспетчери

-

200

 

6.

Відсоток додаткової заробітної плати працівників, 5

ü водії електрокарів, електронавантажувачів

25

30

ü водії автомобіль

25

30

ü вантажники

20

25

ü диспетчери

-

35

7.

Відрахування на соціальні потреби, %

37

37

8.

Балансова вартість одиниці транспортного засобу, грн.:

ü електрокарів

6780

6780

ü електронавантажувачів

6280

6280

ü автомобіль

7780

7780

9.

Норматив витрат на ремонт і експлуатацію транспортних засобів, %

10

10

10.

Витрати електроенергії на зарядку одиниці електротранспорту у зміну, кВт/год.

19

19

11.

Кількість робітничих змін у році

238

238

12.

Вартість 1 кВт/год. електроенергії, грн.

0,2

0,2

13.

Середньорічний фонд часу роботи одиниці транспортного засобу, год.

2000

2000

14.

Норматив витрат допоміжних матеріалів на 1 годину роботи транспортного засобу, грн.

0,5

0,5

15.

Витрати на розробку проекту, грн.

-

50280

16.

Нормативний коефіцієнт ефективності

0,15

0,15

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подібні статті по економіці

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Фірма в умовах монополістичної конкуренції
Термін «фірма» досить часто повторюється і в економічній літературі, і в побуті. Між тим у зако­нодавстві України такої категорії немає взагалі. Замість неї використовується поняття «підприє ...

Форми організації суспільного виробництва
Природа не дає в готовому вигляді всього того, що необхідно для задоволення людських потреб. Все це люди видобувають в процесі виробництва. Таким чином, виробництво є основою життя людс ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.