Меню сайту

Методика проведення фінансового аналізу

Не можна не погодитися з тим, що фінансовий стан аграрного сектору є узагальнюючим індикатором оцінки ситуації, яка складається в результаті господарської діяльності суб`єктів ринку, ефективності державної аграрної політики в одному із найважливіших секторів національної економіки.

Оцінка майнового положення підприємства проводиться за допомогою аналітичного балансу нетто, тобто очищенного балансу від регулюючих статей.

Відповідно до діючих нормативних документів баланс у цей час складається в оцінці нетто. Підсумок балансу дає орієнтовну оцінку суми коштів, що перебувають у розпорядженні підприємтсва. Ця оцінка є обліковою й у жодному разі не відображає реальної суми коштів, яку можна виручити за майно, наприклад у випадку ліквідаціїї комерційної організації. Поточна вартість активів підприємства визначається ринковою кон`юнктурою й може відхилятися в будь-яку сторону від облікової.

Для аналізу балансу аналітики, як правило, користуються одним з наведених нижче способів:

будують ущільнений аналітичний баланс шляхом агрегування деяких однорідних по складу елементів балансових статей й їхнього перекомпонування;

проводять аналіз безпосередньо по балансу без попередньої зміни складу балансових статей;

проводять додаткове очищення балансу від наявних у ньому регулятивів з наступним агрегуванням статей у необхідних аналітичних розрізах [23].

Існують різні варіанти побудови ущільненого аналітичного балансу нетто. Фахівці вважають зручним проводити не тільки агрегування ряду статей, але й змінювати послідовність їхнього розташування. Логіка такого подання полягає в тому, що на початку розміщаються статті, використовувані для оцінки й аналізу платоспроможності - однієї з основних характеристик фінансового стану. Тим самим підкреслюється певна пріоритетність і значімість цього розділу оцінки фінансової діяльності. Саме таке розташування розділів балансу прийняте в багатьох економічно розвинених країнах.

Розрахунок й аналіз фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні підприємства, у загальній сумі й у розрізі основних групп дозволяють зробити лише самі загальні висновки про його майнове положення.

Наступною аналітичною процедурою є вертикальний аналіз: інше подання звітної форми, зокрема балансу, у вигляді відносних показників.Таке подання дозволяє побачити питому вагу кожної статті балансу в загальному підсумку.

Обов`язковий елемент аналізу- динамічні ряди цих величин, за допомогою яких можна відслідковувати й прогнозувати структурні зміни в складі активів і джерел їхнього покриття.

Виділяють дві основні риси вертикального аналізу:

перехід до відносних показників дозволяє проводити міжгосподарські порівняння комерційних організацій, що розрізняються по величині використовуваних ресурсів й інших показників обсягу;

відносні показники згладжують негативний вплив інфляційних процесів, які можуть істотно спотворювати абсолютні показники фінансової звітності й тим самим утрудняти їхнє зіставлення в динаміці [4].

Горизонтальний аналіз балансу укладається в побудові однієї або декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами росту (зниження). Ступінь агрегування показників визначає аналітик. Як правило, беруть базисні темпи росту за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє не тільки аналізувати зміну окремих балансових статей, але й прогнозувати їхнє значення.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Державне регулювання ринкової економіки
Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики держ ...

Економіка природокористування
Одним із численних нововведень Податкового кодексу України (далі - Кодексу) є прихід загальнодержавного екологічного податку на заміну колишньому збору за забруднення навколишнього прир ...

Форми та системи оплати праці
Наймана праця є одним із важливих елементів ринкової системи господарювання. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість. Найбільш актуальним в ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.