Меню сайту

Економічна характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Магазин №127» (далі по тексту ТОВАРИСТВО), створено між громадянами України (далі поіменовані - ЗАСНОВНИКИ / Учасники):

Підприємство створюється у формі товариства з обмеженою відповідальністю, з правом найняття робочої сили, згідно ЗУ «Про господарські товариства», Цивільним та Господарським кодексами, є юридичною особою у відповідності з законодавством України.

Товариство створюється шляхом перетворення Акціонерного товариства закритого типа Підприємство - Магазин №127, зареєстрованого Миколаївським міськвиконкомом 09.06.1993 за №4086/1 та є його правонаступником.

З метою отримання прибутку ТОВАРИСТВО здійснює такі види діяльності:

Організація та експлуатація власних автогосподарств та автостоянок, станцій технічного обслуговування, АЗС, організація і обслуговування місць платних стоянок та тимчасово припаркування автотранспорту авто мийок та ін.;

Торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі продуктами харчування, предметами гігієни та санітарії, парфумерно-косметичними виробами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, товарами побутової хімії.

Організація пунктів по обміну та продажу іноземних валют.

Виробництво та реалізація медикаментів, медичної техніки та обладнання, хімічних речовин.

Виготовлення та реалізація медикаментів, медичної техніки та обладнання, хімічних речовин.

Усі види зовнішньоекономічної діяльності згідно статі 4 закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також в відповідності з іншими законами України.

Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснюватися після отримання дозволу (ліцензії) в установленому законодавством України порядку.

Розглянемо основні показники господарсько-фінансової діяльності товариства обмеженою відповідальністю «Магазин №127» на основі таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Основні показники господарсько-фінансової діяльності товариства обмеженою відповідальністю «Магазин №127»

Показники

2008 рік

2009 рік

Відхилення (+, -)

Теми росту %

1. Товарообіг, тис. грн.

215,6

227,3

+11,7

105,4

2. Товарні запаси: - в сумі, тис. грн. - в днях

- -

- -

3. Чисельність робітників, чол.

10

9

-1

90

4. Чисельність виробничого персоналу, чол.

6

6

0

100

5. Фонд оплати праці: - в сумі, тис. грн. - в% до товарообігу, %

22,1 10,2

30,6 13,5

+8,5 +3,3

138,5 132,3

6. Середня заробітна платня, грн.

26,52

40,8

+14,28

153,8

7. Продуктивність праці робітників, тис. грн.

21,56

25,2

+3,64

116,9

8. Продуктивність праці торгово-операційного персоналу, тис. грн.

35,9

37,9

+2

105,6

9. Основні засоби, тис. грн.

30,3

33,9

+3,6

111,9

10. Оборотні засоби, тис. грн.

19,1

17,1

-2

89,5

11. Доход: - в сумі, тис. грн. - в% до товарообороту, %

192,8 0,89

200,6 0,88

+7,8 -0,01

104,04 98,9

12. Витрати обігу: - в сумі, тис. грн. - в% до товарообороту, %

184,8 0,86

204,4 0,90

+19,6 +0,04

110,6 104,6

13. Чистий прибуток: - в сумі, тис. грн. - в% до товарообороту, %

8,0 0,04

-3,8 -0,02

-11,8 -0,06

-47,5 -50

14. Коефіцієнт фінансової незалежності

0,13

0,22

+0,1

-

15. Коефіцієнт покриття

0,39

0,38

-0,01

-

16. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-4,10

-2,14

-1,96

-

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгад ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Виникнення та функціонування капіталістичної власності
Розглядаючи власність як економічну категорію, ми виходимо з того, що вона є економічною основою виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, становлення і розвитку пе ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.