Меню сайту

Аналіз питомих витрат

Питомі витрати - це витрати на 1 гривню реалізованої (виготовленої) продукції. Вони визначаються шляхом відношення собівартості реалізованої (виготовленої) продукції до доходу від реалізації продукції (обсягу реалізації), без ПДВ. Зниження витрат на гривню продукції характеризує успішність роботи підприємства з впровадження нової техніки, підвищення продуктивності праці і кваліфікаційного рівня працівників, раціонального використання ресурсів.

Для даного аналізу ми використаємо питомі витрати на виробництво та реалізацію продукції. Спочатку розглянемо зміну питомих витрат на реалізовану продукцію.

Проаналізуємо питомі витрати на ВАТ «Рівнеазот» за останні три роки. Дані для аналізу візьмемо зі Звіту про фінансові результати за 2008-2010 роки. Результати розрахунків подано в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4 Аналіз питомих витрат реалізованої продукції ВАТ «Рівнеазот»

Назва показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютне відхилення

2010 р. від 2008 року

2010 р. від 2009 року

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

639130

741235

1116071

476941

374836

Собівартість реаліз. продукції, тис.грн.

459906

557051

824673

364767

267622

Питомі вит. на реаліз. Прод., грн./грн.

0,720

0,752

0,739

0,019

-0,013

Проаналізувавши дані табл. 2.4, можна зробити висновок, що обсяг реалізованої продукції на ВАТ «Рівнеазот» зростає, так у 2010 році він збільшився на 476941 тис. грн. порівняно з 2008 роком та на 374836 тис. грн. у порівнянні з 2009 роком. Відповідно собівартість продукції також зростає у звітному році на 364767 тис. грн. порівняно з 2008 роком та на 267622 тис. грн. у порівняння з 2009 роком. А питомі витрати у 2008 р. становили 0,72 грн./грн., у 2009 р. зросли до 0,752 грн./грн., але у 2010 р. скоротилися до 0,739 грн./грн. У звітному році ми спостерігаємо збільшення питомих витрат на 0,019 грн./грн. порівняно з 2008 р. та зменшення на 0,013 порівняно з 2009 р. Скорочення питомих витрат на реалізовану продукцію у 2010 році спричинено більш швидким темпом росту обсягів реалізованої продукції ніж її собівартості, а впродовж інших аналізованих періодів дані показники зростали більш-менш рівномірно.

Далі розглянемо зміну питомих витрат на вироблену продукцію. Результати розрахунків подано в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. Аналіз питомих витрат виготовленої продукції ВАТ «Рівнеазот»

Назва показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Абсолютне відхилення

2010 р. від 2008 року

2010 р. від 2009 року

Обсяг вигот. продукції, тис. грн.

1977342

1420198

1818276

-159066

398078

Собівартість вигот. Прод., тис.грн.

515272

598187

870456

355184

272269

Питомі витрати на виготовлену продукцію, грн./грн.

0,261

0,421

0,479

0,218

0,058

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Визначення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства Авіс
Об'єктивні чинники, що пояснюють багато глибинних причин наших економічних і соціальних труднощів, темпів економічного розвитку, що знижуються, за останні десятиліття, з одного боку, і п ...

Газова промисловість Росії
У період ринкових реформ галузі паливно-енергетичного комплексу Росії удосконалювалися структурні та управлінські. На відміну від нафтової промисловості, де за період соціально-економіч ...

Управління конкурентоспроможностю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації
Актуальність теми. З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявленн ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.