Меню сайту

Стан охорони праці на робочому місці у відділі економіки

Проведемо аналіз приміщення відділу економіки.

Згідно вимогам по експлуатації персональних ЕОМ, робоче приміщення характеризується наступними параметрами:

1) Площа кабінету (S = 17,5 м2, ширина А = 3,5 м, довжина В = 5м).

2) Висота приміщення (H = 2.7м).

) Кількість працюючих (n=2).

Згідно ДНАОП 0.00-1.31-99 робоче приміщення, його розміри і площа повинні відповідати кількості працюючих і розміщуваному в ньому кількості технічних засобів з розрахунку не менше 20м3 об'єму і 6м2 площі на одне робоче місце. Для даного приміщення на одне робоче місце з ЕОМ доводиться 21,26 м3 і 7,87 м2, що відповідає вказаним нормам.

Приміщення з ЕОМ повинні бути оснащені аптечкою першої допомоги і вуглекислотними вогнегасниками.

Основним устаткуванням робочого місця користувача ЕВМ є: відеомонітор; клавіатура; принтер; робочий стіл; крісло. Вимоги до них відображені в нормативних документах: ВСН і ПРВЦ, ГОСТ 12.2.032 - 78, ГОСТ 22269-76. Конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розміщення на робочій поверхні.

Отже, площа кабінету складає 17,5 м2, де працює два економіста, на рис. 4.1. зображено схему розташування робочих місць в відділі економіки

Рис. 4.1. Схема розташування робочих місць в відділі економіки

Таким чином, можна зробити висновки, що вимоги до приміщень для експлуатації ПЕОМ в відділу економіки ТОВ «Бердичівський пивоварний завод» відповідають <http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C> нормам.

Повітря робочої зони

У відповідності ГОСТ 12.1.005-88, ДСН 3.3.6.042-99 встановлюються оптимальні умови, при виборі яких враховується пора року та категорія важкості роботи.

Температура, вологість і швидкість руху повітря. Ці параметри мають сильний вплив на стан людини, її працездатність і регулюються за допомогою системи опалення.

При експлуатації ПЕОМ вологість повітря в приміщенні згідно ГОСТ 12.1.005-88, ДСН 3.3.6.042-99 повинна бути не більше 40-60%, а вологість для економіста не менше 40-60%. Знижена вологість викликає у людини відчуття сухості слизистих оболонок верхніх дихальних шляхів, погіршує самопочуття і знижує працездатність.

Висока температура сприяє швидкому стомленню економіста, може привести до перегріву організму і викликати тепловий удар. Низька температура може викликати місцеве або загальне охолоджування організму, стати причиною простудного захворювання. Тому як оптимального мікроклімату для персоналу, з урахуванням вимог пред'являється до устаткування робочого приміщення, згідно ГОСТ 12.1.005-88 встановлений мікроклімат, відповідаючий характеристикам: температура - 22-240С для холодного періоду року та 26-280С у теплий період, відносна вологість - 40-60%, рухливість повітря не більше 0.1 м/с, запиленість повітря - не більше 0.75 мг/м3 при розмірах частинок не більше 3 мкм. Для забезпечення встановлених норм мікроклімату в кабінеті застосовують вентиляцію і кондиціонування, причому кількість зовнішнього повітря в системах кондиціонування приймається з розрахунку 60 м3/люд. на одного працюючого. У відповідності ГОСТ 12.1.005-88, ДСН 3.3.6.042-99 встановлюються оптимальні умови, при виборі яких враховується пора року та категорія важкості роботи. Значення фактичних параметрів мікроклімату приведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 Фактичні параметри мікроклімату відділу економіки

Період року

Параметр мікроклімату

Величина

Холодний

Температура повітря в приміщенні Відносна вологість Швидкість руху повітря

20-21°С 50-60% до 0,1м/с

Теплий

Температура повітря в приміщенні Відносна вологість Швидкість руху повітря

24-26°С 40-55% 0,1.0,2м/с

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Анализ конкурентоспособности предприятия
Одна з найважливих задач розвитку підприємтсва і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забеспечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращенн ...

Удосконалення форм праці та впровадження науково–технічного прогресу
Вирішальним засобом підвищення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства є вдосконалення форм праці та впровадження науково-технічного прогресу. Саме про вд ...

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім». Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім». Правовий статус підприємства: Юридична особа.. Права і обов ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.