Меню сайту

Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства

Одночасно з обґрунтуванням виробничої програми підприємства визначається її ресурсне забезпечення, реальність виконання робіт у встановлені терміни та належної якості. Кожне діюче підприємство має певний сформований виробничий апарат, який складається з парку машин та обладнання, виробничих площ, персоналу. Наявні засоби праці та персонал з його трудовими навичками визначають можливості випуску тієї чи іншої номенклатури продукції в запланованому обсязі.

Потенційна можливість підприємства виробити протягом року максимально можливу кількість продукції відповідної якості та запланованого асортименту при найповнішому використанні виробничого апарату називається його виробничою потужністю. При цьому під найкращим використанням виробничого апарату слід розуміти спроможність персоналу повністю використовувати виробничу площу та обладнання на основі прогресивної технології та досконалої організації виробництва та праці.

Виробнича потужність підприємства є одним із відправних пунктів планування обсягів виробничої програми. Вона визначає потенційні виробничі можливості підприємства.

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції за заздалегідь визначеними номенклатурою, асортиментом, якістю за умови найбільш повного використання устаткування і виробничих площ застосування прогресивної технології та організації виробництва [17, с. 90].

Виробнича потужність - величина динамічна. Вона залежить від розміру виробничих площ, кількості устаткування, рівня технології, режиму роботи та ін. Основною метою визначення виробничої потужності є обґрунтування "реальності" виробничої програми, оцінка рівня використання наявного парку машин, обладнання, виробничих площ.

Виробнича потужність підприємства визначається в тих же натуральних одиницях, що й обсяги виробничої програми. Це дозволяє співставити показники плану щодо випуску продукції з наявними потужностями по всіх підрозділах підприємства. Широка номенклатура продукції приводиться до одного чи декількох видів однорідної продукції. Наприклад, виробнича потужність тракторного заводу визначається кількістю тракторів, електростанцій - у млн кВт годин електроенергії, ткацької фабрики - тис. квадратних метрів тканин тощо.

Виробнича потужність підприємства визначається у натуральних і вартісних показниках залежно від продуктивності роботи основного цеху. Наприклад, виробнича потужність машинобудівного заводу визначається як обсяг випуску машин у складальному цеху, виробнича потужність швейного підприємства складається з потужностей пошивних цехів.

Для обґрунтування потужності розробляється діаграма виробничих потужностей. Виробничі потужності окремих суміжних цехін, як правило, різняться. Це свідчить, що деякі цехи є «вузькими місцями" на підприємстві. Наявність таких виробництв призводить до неефективного використання основних фондів, а також робітників інших структурних підрозділів, технологічно пов'язаних з цим цехом; до збільшення тривалості виробничого циклу, накопичення необґрунтованих витрат, зниження прибутковості виробництва [1, с. 293].

Розрахунок виробничих потужностей підприємства на плановий період здійснюється на основі такої інформації:

) запланований асортимент і номенклатура продукції, що виробляється;

) фондомісткість кожного виду продукції у нормо-годинах, необхідних для їхнього виробництва;

3) перелік наявного обладнання, його продуктивність;

) термін та обсяги введення та вибуття нового обладнання та інших виробничих потужностей;

) плановий фонд часу корисної роботи обладнання; о) досягнутий рівень виконання норм виробітку;

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз власного капіталу в СВК Лиманський Очаківського району
Показником діяльності підприємства є його фінансовий стан який відображає всю інформацію про те чи інше підприємство що функціонує на території держави. Нині на території України є дуже ...

Виникнення та функціонування капіталістичної власності
Розглядаючи власність як економічну категорію, ми виходимо з того, що вона є економічною основою виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, становлення і розвитку пе ...

Загальноекономічна характеристика діяльності ТОВ Агротранссервіс
Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6-8 відсотків. Уже сьогодн ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.