Меню сайту

Динаміки та структури заробітної плати в Одеській області

Невирішеними залишилось ряд проблем соціальної політики, зокрема заборгованості із виплат заробітної плати. По Одеській області сума невиплаченої заробітної плати порівняно з 1 січня 2007 р. зменшилась на 2,0% і на 1 січня 2008 р. становила 27,7 млн. грн. (3,5% від загальної суми невиплаченої заробітної плати в державі). Протягом лютого-жовтня в економіці області відбувалися позитивні зрушення у питанні погашення заборгованості із заробітної плати - загальний рівень вдалося зменшити на 29,2%, проте у листопаді-грудні відбулося незначне збільшення суми заборгованості із виплати заробітної плати.

Разом з цим Одеська область займає 7 місце серед найбільших боржників, таких як Донецька (169,0 млн.грн.), Луганська (77,8 млн. грн.), Харківська (55,5 млн. грн.), Дніпропетровська (33,0 млн. грн.) області. Серед регіонів Причорноморської зони досить значна сума боргу в Автономній республіці Крим (44,6 млн. грн.), Миколаївській (14,8 млн. грн.) та Херсонській (8,6 млн. грн.) областях.

лютого 2011 року відбулася колегія обласної державної адміністрації, на якій виступив начальник Головного управління економіки облдержадміністрації Муратов О.М. з питанням про здійснення заходів щодо легалізації заробітної плати та приведення її до рівня середньомісячної по Україні.

Зокрема, було зазначено, що в цілому по Одеській області середньомісячна заробітна плата за 2010 рік склала 2 046 грн. Порівняно до показників по Україні вона менше на 193 грн., або на 8,6% (Україна 2 239 грн.). У порівнянні з 2009 роком середньомісячна заробітна плата по області зросла на 19,1% (по Україні - збільшилася на 20,0%). Відповідно до Програми соціально-економічного розвитку області на 2011 рік, зростання вищезазначеного показника в області заплановане на рівні 22,4%, в Україні - 15,5%.

Аналіз рівня середньомісячної заробітної плати у галузевому розрізі показав, що тільки у галузі транспорту та зв’язку рівень середньомісячної заробітної плати вище за середньо-український показник в даній галузі на 19,1% і становить 3 246 грн. (Україна - 2726грн). В інших галузях економіки Одеської області середньомісячна заробітна плата штатних працівників становить від 70 до 90% від середньо-українського показника. А в галузі рибальства та рибництва цей показник дорівнює - 57%, крім того, рівень середньомісячної заробітної плати в даній галузі навіть нижче мінімально встановленого рівня і складає 687 грн. за 2010 рік.

Аналіз заробітної плати по галузям показав, що найбільше відхилення обласного показника середньомісячної заробітної плати від загальноукраїнського спостерігається в галузі фінансової діяльності - 1250 грн., торгівлі та супутніх послугах - 527 грн., рибальстві та рибництві - 504 грн. Найнижчі заробітні плати в таких галузях, як рибальство та рибництво - 687 грн., сільському господарстві - 1075 грн., діяльності готелів та ресторанів - 1294 грн., будівництві - 1476 грн., торгівлі та супутніх послугах - 1347 грн., які не досягають рівня середньо-обласного показника (2046 грн.). Пріоритетним напрямком у роботі з підвищення середнього рівня заробітної плати по області є підвищення рівня заробітної плати найманих працівників у галузі торгівлі та послуг, будівельній галузі, у банківській сфері та у сфері діяльності готелів та ресторанів.

Обласною державною адміністрацією укладено меморандум про співпрацю з 12 найбільшими ринками, які здійснюють діяльність на території м. Одеса, відповідно до якого керівниками ринків взяті зобов’язання про підвищення заробітної плати до рівня двох мінімальних заробітних плат встановленого законодавством. За результатами 2010 року 8 ринків виконали взяті зобов’язання. З керівниками ринків, які не виконали взяті зобов’язання, у січні та на початку лютого 2011 року начальником Головного управління економіки були проведені зустрічі, за результатами яких досягнуто домовленості про доведення заробітної плати працівників до рівня не меншого двох мінімальних заробітних плат протягом першого кварталу 2011 року. У січні 2011 року відбулася зустріч голови облдержадміністрації з власниками та керівниками найбільших торговельних мереж області. За підсумками зустрічі прийнято спільне рішення стосовно доведення розміру середньої заробітної плати робітників найбільших торговельних мереж до середньо-українського показника протягом 3-х місяців. В результаті вжитих заходів середня заробітна плата по області за грудень 2010 року у порівнянні з листопадом збільшилася на 313 грн. або на 14,9%. У порівнянні з аналогічним показником по Україні темп росту середньої заробітної плати по Одеській області вище за середньо-український на 3,2 відсоткових пункти або на 37 грн.

Розглядаючи питання рівня середньомісячної заробітної плати у розрізі районів та міст області слід зазначити, що найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за січень-грудень 2010 року, що перевищує середньо-український показник (2 239 грн.), простежується в містах Южне (4 153 грн.), Іллічівськ (3 102 грн.), Одеса (2 299 грн.). Серед районів області, які мають найбільший рівень середньомісячної заробітної плати, слід відзначити такі: Комінтернівський (2 191 грн.), Овідіопольський (2 033 грн.) та Ананьївський (1 707 грн.).

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аналіз та характеристика діяльності ВАТ Львівхім
Метою виробничої практики з фаху є розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення при ...

Економічний аналіз фінансових результатів та оцінка фінансового стану ПАТ Полтавський турбомеханічний завод
Рівень ефективності господарської діяльності будь-якого підприємства визначають фінансові результати, отримані внаслідок цієї діяльності. Це можуть бути як прибуток, так і збитки. Ан ...

Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання
Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ри ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.