Меню сайту

Планування реалізації проекту заміни електролічильників на ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

Таблиця 3.1 - Структуризація робіт за фазами життєвого циклу обраного проекту

Код роботи

Назва роботи

Тривалість роботи, днів

Виконавці (чисельність)

Попередні роботи

1. Передінвестиційна фаза

А

Формування інвестиційних намірів

7

5

-

Б

Конкретизація завдань

1

5

А

В

Вибір продукту проекту

1

2

А

Г

Визначення джерел фінансування

8

2

Б

Д

Вибір учасників проекту

1

3

Б

Е

попередня розробка фінансового плану

2

1

В

Ж

розробка проекту як документованого плану

6

1

В

З

остаточне формулювання проекту та оцінка його техніко-економічної та фінансової прийнятності

1

2

Г;Д

2. Інвестиційна фаза

И

Підготовка і проведення тендерів, вибір підрядчика, укладення контрактів

15

2

Е;Ж

К

Інженерно-технічне проектування

5

2

З;И

Л

Закупівля обладнання

4

1

З;И

М

Підготовчі роботи, установка обладнання

10

5

З;И

Н

Виробничий контроль

2

2

З;И

О

Набір і навчання персоналу

12

1

К;Л;М;Н

П

Запуск проекту

1

1

О

3. Експлуатаційна фаза

Р

Здача обладнання в експлуатацію

1

6

Л

С

Виробнича експлуатація

1

4

Р

Т

Ремонт і заміна обладнання

6

5

Р;С

У

Пошук недоліків

3

2

Т

Ф

Розширення й інновації

15

3

У

Х

Програмне забезпечення проекту

6

2

У

Ц

Перевірка роботи устаткування

2

2

Р;С

Ш

Завершальна оцінка проекту

1

1

Ц

4. Ліквідаційна фаза

Щ

Припинення комерційної діяльності

3

2

Ш

Ы

Додаткове навчання з усіх аспектів реабілітації

12

2

Ц

Э

Продаж і утилізація невикористаних фондів

10

1

Ш

Ю

Вирішення питання про залучення додаткових інвестиційних коштів для фінансування реабілітаційних проектів

9

2

Ц

Я

Реорганізація фінансового управління

20

2

Э

АА

Управління запасами

2

1

Я

АБ

Демонтаж устаткування

20

6

Я;АА

АВ

Звільнення персоналу

1

5

АБ

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Економічна безпека підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі TOB Острійківське)
На сьогоднішній день, в умовах капіталізму, функціонують тисячі підприємств на принципах повної відповідальності за свої дії. Останнім постійно необхідно приймати важливі рішення, які с ...

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Фінансова криза та можливі шляхи її подолання
Економіка ніколи не стоїть на місці, її розвиток постійно йде вгору, але кожна висота починається з падіння. Це породжує циклічний характер світового господарства. Економічний цикл - це п ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.