Меню сайту

Нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів

На підставі норм оборотних коштів, обчислених за складовими елементами, визначається норматив для окремих видів, груп і в цілому щодо сировини, основних матеріалів і покупних напівфабрикатів. На підприємстві ТОВ «МЕДІАСАТ» загальна потреба в оборотних коштах визначається з допомогою такого розрахунку (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 - Розрахунок загальної потреби в оборотних коштах для основних матеріалів

Види матеріальних цінностей

Одноденні витрати, тис.грн

Норми оборотних коштів, днів

Потреба в оборот-них коштах (гр 2*гр8)

Транс-портний запас

Час на прийман-ня і складування

Технолог-гічний запас

Поточний запас

Страхо-вий запас

Разом

Фарба чорна

3,3

3

2

2

4

1

12

39,6

Фарба червона

2,1

2

2

2

6

4

16

33,6

Фарба зелена

2,5

3

2

2

5

2

14

35

Папір

11,7

4

3

2

9

6

24

280,80

картон

7,5

3

4

2

6

3

18

135,00

Усього

27,1

19,3

524

Сума оборотних коштів щодо сировини, матеріалів і покупних напівфабрикатів дорівнює 524,0 тис. грн., а середня норма оборотних коштів становить 19,3 дні.

: 27,1=19,3 доби

До виробничих запасів входять також допоміжні матеріали, мастило, тара, запасні частини й малоцінні швидкозношувані предмети, які беруть участь у створенні нової вартості і теж потребують визначення оптимальної потреби в них.

Норматив оборотних коштів щодо допоміжних матеріалів розраховується множенням норми на величину одноденного їх витрачання за кошторисом витрат на виробництво. Норми за видами і групами допоміжних матеріалів розраховуються в такому самому порядку, як і для основних матеріалів.

Норматив оборотних коштів на мастило встановлюється для всіх видів мастила, що використовується як для технологічних цілей, так і для господарських потреб виробництва. Величина нормативу оборотних коштів на цю статтю визначається за методом, аналогічним методу розрахунку нормативу оборотних коштів на основні матеріали.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Формування доходів населення
Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержанн ...

АПК в сучасних умовах господарювання
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Copyright © 2021. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.