Меню сайту

Розрахунок планового обсягу доходу від операційної діяльності

Планування обсягу та структури доходів торговельного підприємства є одним з відповідальних етапів в системі економічного управління доходами. Це пояснюється важливим значенням цих показників в системі економічного та фінансового розвитку підприємства.

Оскільки підприємство отримує операційні доходи від різних джерел, то планування цих доходів повинно проводитись відокремлено.

Вище проведений аналіз показав, що головним джерелом отримання доходів є доходи від реалізації товарів, тобто комерційний дохід.

Основними вихідними передумовами планування цих доходів є: розроблений план реалізації товарів, що визнає обсяг та склад товарообороту підприємства за формами продажу та асортиментної структури; цільова сума прибутку підприємства, що забезпечує умови ефективного розвитку підприємства в плановому періоді; розроблена цінова політика.

Першим етапом планування доходів від реалізації є обґрунтування обсягу товарообороту в цілому та по товарним групам по підприємству ТОВ «Боярські Ряди» на 2012 рік.

Як видно з даних аналізу обсяг товарообороту підприємства ТОВ «Боярські Ряди» за 2009-2011 роки цей показник має тенденцію до росту.

Згідно з цим методом обсяг та структура реалізації товарів розраховуються таким чином:

Визначається очікуваний товарооборот за поточний період.

Розраховуються середньорічні темпи зростання товарообороту в цілому по підприємству та в розрізі товарних груп.

Середні темпи зміни обсягу товарообороту визначаються за формулою:

Т = n-1 Yk/Y0 , (3.1)

де Т - середньогеометричний темп зростання;- кінцевий показник динамічного ряду;- початковий показник динамічного ряду;- кількість показників в динамічному ряді.

Наступним етапом планування товарообороту підприємства є визначення асортиментної структури роздрібного товарообороту. Необхідність цих розрахунків полягає в тому, що при формуванні ціни на різні товарні групи використовуються різні торговельні надбавки.

При плануванні обсягів реалізації на різні товарні групи використаємо економіко-статистичний метод (з використанням середнього темпу росту).

Обсяг планового товарообороту за товарними групами визначимо за формулою:

де

ТОпі

- плановий товарооборот по і-й товарній групі;

ТОі

- товарооборот по і-й товарній групі у 2011році;

ТРс

- середньорічний темп росту;

ТО1і

- товарооборот по і-й товарній групі у 2012 році.

Плановий обсяг товарообороту підприємства ТОВ «Боярські Ряди» розраховується на основі вивчення тенденцій зміни обсягів реалізації в попередні роки. При цьому необхідно мати на увазі наступне припущення: тенденції розвитку товарообороту, що склалися є об’єктивними, визначаються змінами обсягу та структури споживчого ринку, а не суб’єктивними факторами.

Результати планування наведені в таблиці 3.1.

Як бачимо із даних таблиці плановий темп росту складає 107,0 %, а плановий товарооборот 2012 рік за розрахунками складає 156030,0 тис. грн.

Таблиця 3.1

Планування товарообороту в розрізі товарних груп ТОВ «Боярські Ряди» в 2012 році

Товарні групи

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Темп росту

План на 2012

Меблі для офісу

25930,1

25549,4

28658,8

1,05

30091,0

Меблі для дому

34211,7

39251,0

40258,6

1,08

43478,0

Меблі для дому

9652,3

11254,5

13659,3

1,14

15571,0

М’які меблі

21936,1

22677,0

21924,3

1,03

22582,0

Меблі для кафе

21255,5

39251,1

41321,6

1,21

49998,0

Всього

112986.0

137983,0

145822,6

1,07

156030,0

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Дефекти ринку та механізми їх усунення
З давніх часів існування людства ринок визначався як місце торгівлі товарами. Він і зараз існує у вигляді колгоспних ринків, де реалізуються, головним чином, продукти харчування. Є й реч ...

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Заходи по удосконаленню організації підготовки виробництва на підприємстві
Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності підприємства. Підприємство приводить у рух усі виробничі фактори - капітал, працю, природні ресурси - для створення продукту, його н ...

Copyright © 2019. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.