Меню сайту

Аналіз обсягу та структури доходів підприємства ТОВ "Боярські ряди"

Горизонтальний аналіз доходів TOB «Боярські Ряди» необхідно розпочати з аналізу їх загального обсягу та складу, а також динаміки операційних доходів підприємства представлених в таблицях 2.1 та 2.2.

Як видно з таблиці 2.1, на протязі досліджуваного періоду спостерігається чітка тенденція до зростання обсягів доходу підприємства. При цьому, найбільший темп росту серед окремих складових загальних доходів спостерігається у інших операційних доходів, який у 2010 році становив 220,1 %, а в 2011 - 133,5 %. В свою чергу дохід від реалізації продукції зростає дещо меншими темпами в 2010 році порівняно з 2009 роком на 24997 тис грн., або на 122,1 % та в 2011 році порівняно з 2010 роком на 7839,6 тис грн , або на 105,7% відповідно. Здесь не стоит думать, советую сегодня созвониться и провести приятно вечер

Що стосується динаміки показника фінансових доходів, то протягом періоду торговельне підприємство ТОВ «Боярські Ряди» не інвестувало коштів в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, тобто не мало доходу від участі в капіталі. Що ж стосується показника інші фінансові доходи, то на підприємстві ТОВ «Боярські Ряди» спостерігався їх приріст у 2009 році у розмірі 8 тис. грн., але через необхідність вкладення вивільнених коштів у розширення і вдосконалення торговельної діяльності підприємства, забезпечення виробничих і соціальних потреб, у 2010 році через зменшення обсягу фінансових інвестицій фінансовий дохід в цілому скоротився на 7 тис. грн., порівняно з попереднім періодом і складав 1 тис грн.

Щодо динаміки інших доходів підприємства, до складу яких входять доходи від реалізації майна, економічні санкції на користь підприємства, доходи від операції з тарою, доходи від депозитних вкладів та інші доходи, то в цілому за період дослідження їх сума помітно зменшилася. Найбільший обсяг доходу був отриманий у 2009 році, по тій причині, що відбулась реалізація застарілого обладнання в процесі оновлення на суму 2116 тис. грн. В наступному році їх обсяг зменшився на 629 тис грн., або на 30 % і складав 1487 тис грн. В 2011 році цей показник складав 1356 тис грн , що на 131 тис грн. (8,8 %) менше ніж у 2010 році.

В цілому по підприємству «Боярські Ряди» за період, що аналізується спостерігалось поступове збільшення обсягу доходів. Так в 2010 році їх сума складала 151635 тис грн., що на 11778,6 тис. грн. (25,7 %) більше, ніж у 2009 році. В 2011 році загальна сума доходів ТОВ «Боярські Ряди» збільшилась порівняно з 2010 роком на 11778,6 тис. грн., або на 7,8 % і складала 163413,6 тис грн.

Розглядаючи динаміку доходів від операційної діяльності, представлених в таблиці 2.2, слід зазначити, що починаючи з 2008 року підприємство здавало в оренду частину своїх приміщень. Такі заходи були прийняті керівництвом в зв'язку з тим, на TOB «Боярські Ряди» починаючи з цього періоду, як і на більшості аналогічних підприємств, в цей період спостерігалось значне зменшення обсягів реалізації і відповідно доходності торговельних та складських площ. Тому, було прийняте рішення, для збереження прибутковості підприємства здати частину приміщень в довгострокову оренду на 10 років. Зараз, у зв'язку з покращенням ринкової кон'юнктури, збільшенням попиту на товари, що реалізує підприємство і відповідно зростанням товарообороту, необхідність здачі площі стала недоцільною, тому востаннє підприємство отримувало дохід від здачі площі в оренду в 2009 році у розмірі 5513,9 тис. грн Така динаміка доходів від надання площі підприємства в оренду пов'язана із закінченням дії договору оренди, в процесі чого підприємство отримало всю суму заборгованості виплат за кілька останніх років. Але вже починаючи з 2010 року TOB «Боярські Ряди» не здає площу в оренду. Були переглянуті договори оренди на предмет її подальшого продовження, тому на разі у зв'язку із покращенням асортиментної політики та розширенням торговельної мережі по Україні дані площі задіяні під торгівлю.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що ма ...

Економіка сім'ї теоретичний аспект
Cкладність і суперечливість просування економіки України шляхом ринкових реформ значною мірою пов'язані з недооцінкою загальної ролі сектора сімейної економіки у формуванні ринкової сист ...

Аналіз рівня собівартості і його вплив на обсяги виробництва
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння к ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.