Меню сайту

Техніко-економічне обґрунтування розробленої програми

У сучасних умовах господарювання зростає потреба в менеджерах з досвідом роботи в сфері бізнесу для того, щоб уникнути виробничих проблем. Така ж потреба існує в організаторах, лідерах, аналітиках, які розуміють проблеми витрат, які, працюючи разом, могли б зберегти тенденцію отримання прибутку на максимальному рівні.

Для того, щоб виконати це якнайкраще, слід розробити форму, яка б містила інформацію про витрати на закупівлю деталей, сировини, вимоги по фрахту і обробці, операції з будівельно - монтажних робіт або їх частиною у відповідності з вимогами по нормах часу (на противагу нормам затрат). Тому необхідна перевірка:

- ефективності функціонування підприємства;

- порівняльних фінансових звітів;

відхилень від нормативів, витрат засобів на утримання та ремонт, а також придбання нового обладнання;

- розширення підприємством з метою зниження сукупних витрат виробництва;

- підвищення об’єму реалізації інших продуктів за рахунок зниження цін з метою розподілу накладних витрат (це стосується калькуляції собівартості по змінних витратах і за беззбитковістю);

- морального зносу матеріалу, що знаходиться в запасі;

- витрат на доставку і розподіл;

оцінки і підготовки персоналу.

На нашу думку, на ПП «Каравай» доцільно створити комісію по зниженню собівартості продукції. Цим буде займатись бухгалтерський відділ.

Процес відбору продукції для розгляду комісії по зниженню собівартості є головною частиною роботи, яку повинен виконувати встановлений бухгалтер - координатор.

Бухгалтер - координатор повинен ретельно підбирати продукцію або її частини для розгляду комісії. При підготовці проведення комісії повинен встановити певний зв’язок між продукцією та її частинами для того, щоб прослідкувати виробничі відносини в межах нормативів, її вартості в часовому вимірі, повинен ознайомитись з технічними характеристиками продукції, яка виготовляється. Як правило, починають з такого інструменту, як Картка обліку нормативної собівартості (витрат) продукції.

Підготовка будь - якого звіту по собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) може проводитись у двох напрямках: бухгалтер повинен розібратися в технічному боці розробки продукції, в той час як працівники середнього управлінського персоналу на рівні відділів по розробці і виробництву повинні, в свою чергу, зрозуміти процедури бухгалтерського обліку нормативної собівартості продукції.

Звіти по собівартості продукції класифікують по різному: виробництво, закупівля, реалізація. Ціль порівняльних звітів по собівартості продукції (по витратах продукції) полягає у пошуках будь-яких невідповідностей у витратах, які з’являються в зв’язку зі змінами об’єму виробництва і реалізації продукції. На засіданні комісії розглядаються такі питання, як інформація по собівартості, аналіз продукції, вартісний аналіз.

Зниження собівартості продукції - це важливе питання, яке вирішує кожне підприємство. Воно має розглядатись на зборах комісії по зниженню собівартості продукції. Коли йде мова про зниження собівартості, слід намагатися знайти шляхи зменшення витрат і підвищення ефективності на всіх стадіях виробничого процесу - від закупівлі сировини і напівфабрикатів, їх переробки, до контролю на стадії виходу готової продукції і доставки її, споживачу. Зміни можуть бути внесені на будь - якому етапі (виробництво, обробка, упаковка, зборка), якщо вони впливають на якість продукції, яка проходить через ці етапи.

Перелік методів зниження собівартості продукції включає зміни в загальних підходах, стандартизацію деталей. Для того, щоб досягти максимальної ефективності виробництва при мінімальних затратах для окремих виробів, необхідні певні інструкції для кожного виробу, але підприємство може розробити загальну схему. Вона буде залежати від того, яка система визначення собівартості використовується. Навіть якщо на підприємстві проведено нормування витрат, слід додатково провести процедуру визначення нормативної собівартості для кожного виробу. Варто проаналізувати такі елементи:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Земельні ресурси підприємства
Високоефективну і конкурентоздатну економіку можуть формувати і розвивати лише професійно компетентних і досвідчених управлінських кадрів всіх рівнів, перш за все господарських керівник ...

Визначення та аналіз доходів аеропорту (на базі матеріалів міжнародний аеропорт Харків)
Актуальність теми. Реалізація економічної стратегії розвитку підприємства здебільшого визначається обсягом доходу, який отримується. Так, від його розміру залежать можливості підприємств ...

Фінансова криза та можливі шляхи її подолання
Економіка ніколи не стоїть на місці, її розвиток постійно йде вгору, але кожна висота починається з падіння. Це породжує циклічний характер світового господарства. Економічний цикл - це п ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.