Меню сайту

Модель сучасного хлібопекарського підприємства як основа удосконалення управління ефективністю виробництва

виробництво управління фондовіддача

Модель досконалості Європейського фонду управління якістю (ЄФУЯ) - один з найсучасніших інструментів аналізу та вдосконалення діяльності хлібопекарських і кондитерських підприємств. Розроблено модель Європейським фондом управління якістю (ЄФУЯ) - провідною громадською організацією у галузі якості в Європі. Кожне підприємство шукає власні шляхи досягнення досконалості, тож кращими стають ті, що знаходять оригінальні вирішення, які відповідають цінностям і принципам їхніх лідерів і команди.

Внаслідок вивчення практики і методик найкращих організацій Європи визначено основні підходи і принципи, завдяки яким їм вдалося досягти успіху. Результатом цього дослідження стала розробка моделі, яка описує сучасне Європейське бачення досконалого харчового підприємства та організації його роботи. Закладені в моделі критерії дають змогу реальному виробництву порівняти себе з певним зразком досконалості й знайти власні шляхи наближення до нього.

Щоб розраховувати на високу оцінку за моделлю досконалості Європейського фонду управління якістю хлібопекарня треба будувати свою роботу за філософією загального управління якістю (ТQМ). Принципи ТQМ отримані шляхом узагальнення досвіду сотень підприємств з різних країн, які шукали власні шляхи до постійного успіху. Як свідчить досвід європейських і світових підприємств, лише усвідомивши ідеологію ТQМ і прийнявши її за основу діяльності, підприємство може досяіти високого рівня ділової досконалості.

Систему ТQМ найчастіше характеризує набір концепцій, що відображає їхні основні принципи і положення. Нижче наведено перелік основних концепцій, розроблених ЄФУЯ, які використовують за основу для моделі досконалості ЄФУЯ.

Орієнтація на результат. Діяльність хлібопекарського виробництва має бути спрямована на задоволення інтересів усіх зацікавлених сторін споживачів, постачальників, партнерів, персоналу, власників, кредиторів, представників суспільства. Відповідно до принципів ТQМ за успішні вважають не ті хлібопекарні, які просто виробляють продукцію відповідно до стандартів або вимог споживачів, а котрі забезпечують високий рівень задоволеності споживачів, власного персоналу, сприяють успіху постачальників і партнерів, допомагають у розв’язанні проблем суспільства і досягають при цьому довготривалих високих фінансових результатів.

Концентрація уваги на споживачах. Споживач є кінцевим арбітром якості товару або послуги при концентрації уваги на споживачах досягають глибокого розуміння їхніх потреб і вимог (як поточних, так і потенційних), а також того, які саме споживацькі цінності слід пропонувати. При цьому розглядають вимоги не тільки до якості продукції, а й усіх сторін діяльності хлібозаводу, які вони вважають важливими для себе.

Виявлені потреби споживачів перетворюють на вимоги до діяльності хлібопекарні. Про водять оцінку і аналіз ступеня задоволення потреб споживачів, що впливає на рівень їх лояльності до виробника. Вивчаючи потреби споживачів, їм пропонують інновації, спрямовані на формування та задоволення наявних потреб. Споживачів широко залучають до планування та удосконалення всіх процесів всередині хлібопекарні, з ними налагоджують взаємовигідні довготривалі стосунки, додаючи зусилля для досягнення спільного успіху.

Лідерство та відповідність меті. Лідери розвивають культуру виробництва, визначають його місію, бачення та систему цінностей, пропагуючи серед персоналу. Завдяки цьому забезпечують єдність та чіткість мети підприємства, створюють середовище, в якому люди разом працюватимуть і досягатимуть досконалості. Лідери управляють ресурсами та спрямовують зусилля колективу відносно вдосконалення.

Основний акцент діяльності лідерів на переконані, роз’ясненні, заохоченні. Функції лідерства не обмежуються кількома вищими керівниками хлібозаводу, а розповсюджуються на всі рівні управління.

Управління ґрунтується на процесах і фактах. Хлібопекарня працюватиме ефективніше, якщо всі внутрішньо пов’язані види діяльності розглядають як процеси і ними систематично управляють. Особливу увагу приділяють узгодженості входів і виходів різних процесів, розв’язаню проблем, що виникають на стиках підрозділів.

Рішення, що стосуються поточного управління та запланованих удосконалень, приймаються на підставі надійної інформації, що включає оцінку з боку зацікавлених сторін. Для обґрунтування прийнятих рішень визначається сукупність кількісних показників, що характеризують усі процеси системи управління виробництвом. Запроваджують систему планування, вимірювання, аналізу та вдосконалення цих показників. Використовують колективні методи прийняття рішення, щоб мінімізувати суб’єктивні фактори.

Розвиток персоналу та його залучення до вдосконалення. Повний потенціал персоналу вивільняють заради спільного набору цінностей, створення, культури довіри та надання людям повноважень. Створюють широкі можливості для залучення всіх людей до активності та інформаційного обміну. Працівників розглядають не як пасивних виконавців розпоряджень та інструкцій, а як творчу силу, яка активно впливає на роботу організації. Основні зміни в діяльності підприємства узгоджують із зацікавленими співробітниками. Хлібопекарня поділяє зі своїми працівниками відповідальність за результати своєї роботи, якість продукції, економічний стан.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Етапи розвитку валюти
Закономірності розвитку валютної системи визначаються відтворювальним критерієм і відбивають основні етапи розвитку національного і світового господарства. Даний критерій виявляється в ...

Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств
Комерційні організації активно залучають позикові кошти, зокрема використовують кредити банків, товарні кредити, акціонерний капітал. Використання кредитів характерне для підприємств, що ...

Дослідження функціональних стратегій сучасного підприємства
В умовах ринкової економіки сталися кардинальні зміни в системі управління об'єктів господарювання. У централізованій економіці свобода вибору постачальників ресурсів і маніпулювання рес ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.