Меню сайту

Аналіз управління ефективністю виробництва на підприємстві

Основною задачею харчового виробництва є повне забезпечення населення продовольчими товарами високої якості деяких галузей промисловості - виробничими ресурсами.

Специфікою хлібобулочної промисловості є те, що хлібобулочні вироби користуються попитом у різних верств населення:

) група осіб, чиї середні доходи в багато разів перевершують прожитковий мінімум;

) частина населення, середні доходи якого знаходяться на рівні прожиткового мінімуму чи незначно перевищують його;

) основна маса населення, чиї середні доходи нижче і, як правило, значно нижче прожиткового мінімуму.

З цього випливає, що хлібобулочні вироби користуються широким попитом у всього населення м. Житомира та Житомирської області.

Також хлібобулочну продукцію купують і громадяни, які проїздом, або приїхали на довгий час у місто Житомир. До населення хлібобулочні вироби надходять через мережу магазинів, кіосків та точок на базарі, більшість магазинів побудованих у місті, мають відділ по продажу хлібобулочних виробів. Клієнтам пропонуються не тільки простий чорний та білих хліб, але й хліб з різних сортів та видів муки, дієтичний хліб, здобні булочки, сайки, коржики. Аналіз управління ефективністю виробництва зроблено з використанням динаміки результатів економічної діяльності ПП «Каравай» за 2009 - 2011 рр., що представлено в табл.2.7

Таблиця 2.7

Динаміка показників економічної діяльності ПП «Каравай» за 2009 - 2011 рр.

Показники

Од. виміру

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2011 р. у % до 2009 р.

Дохід (виручка) від реалі-зації продукції (товарів, послуг, робіт)

тис. грн.

869,6

1191,0

1237,4

142,3

ПДВ

тис. грн.

144,9

195,6

206,2

142,3

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (това-рів, послуг, робіт)

тис. грн.

724,7

995,4

1031,2

142,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг, робіт)

тис. грн.

578,3

913,8

954,8

165,1

Валовий прибуток (збиток)

тис. грн.

146,4

81,6

76,4

52,2

Інші витрати

тис. грн.

110,7

79,7

118,5

107,0

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

тис. грн.

13,2

1,9

56,9

в 4,3 р. зр.

Податок на прибуток від звичайної діяльності

тис. грн.

-

-

12,8

-

Прибуток від звичайної діяльності

тис. грн.

13,2

1,9

44,1

в 3,34 р. зр.

Чистий прибуток

тис. грн.

13,2

1,9

44,1

в 3,34 р. зр.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Економіка механічного цеху
Метою курсової роботи є практична реалізація теоретичних та методичних положень економічної теорії на рівні промислового підприємства та його виробничих підрозділів. Завданням курсово ...

Франчайзинг як засіб мінімізації підприємницьких ризиків
Актуальність теми. Для української економіки питання розвитку підприємництва вирішується протягом двох десятиліть, проте ще і досі не втратило своєї актуальності. Постійні спроби зблизит ...

Інфляція в Україні
Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіши ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.