Меню сайту

Оцінка сучасного розміщення трудових ресурсів Київської області

Для раціонального розміщення виробництва і пропорційного розвитку продуктивних сил у регіонах і областях важливе значення має баланс трудових ресурсів. Баланс трудових ресурсів - це документ, що характеризує наявність і склад трудових ресурсів, їхній поділ по видах зайнятості, галузях виробництва і суспільних групах. Баланси поділяються на:

звітні баланси, котрі відбивають фактичний стан трудових ресурсів на визначену дату;

планові баланси, котрі визначають основні джерела і засоби забезпечення трудовими кадрами окремих галузей господарських об’єктів держави.

Кожен баланс має дві частини: ресурсну (фонд трудових ресурсів) і витратну (розподіл або використання трудових ресурсів), які повинні відповідати одна одній.

Якщо у звітному балансі буде переважати ресурсна частина, то в плановому балансі треба передбачити заходи щодо створення додаткових робочих місць і навпаки. У планових балансах крім перспектив перерозподілу трудових ресурсів, звичайно вказують також джерела їхнього поповнення (наприклад, за рахунок державного замовлення на підготовку фахівців певного профілю) [2, с. 83].

Аналіз статистичних матеріалів за останні роки свідчить про те, що в Україні склалися три регіони з різними за масштабами резервами трудових ресурсів. Незайняті в народному господарстві, зайняті в особистому і підсобному сільському господарстві та особи працездатного віку, що навчаються. До першого регіону входять: Київська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Чернігівська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Хмельницька області, в яких зазначені потенційні резерви трудових ресурсів становлять майже 17% від загальної чисельності трудових ресурсів у Київській області до 25% у Хмельницькій [21, с.305].

Таблиця 4

Всього

С\г, мисливство, рибальство

Промисловість

Освіта

Діяльність транспорту та зв’язку

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

795, 1

796, 1

90, 2

75, 9

153, 9

151, 2

60, 1

60, 3

77, 7

78, 2

Кількість зайнятого населення Київської області за видами економічної діяльності

* Статистичний збірник «Регіони України» .-К. : Держкомстат, 2009.-758 c.

Як ми бачимо з поданої таблиці, у 2009 році спостерігається збільшення зайнятого населення в області. Це в основному стосується діяльності транспорту та зв’язку, а також освіти.

Не дивлячись на наявність безробіття, в Україні є галузі виробництва, де спостерігається дефіцит робочої сили. До таких галузей належить, будівельна індустрія, хімічне та сільськогосподарське виробництво. Останнє пояснюється тим, що в цих галузях розподіл вакансій йде, в основному, за рахунок створення нових робочих місць, а не за рахунок впровадження новітніх організаційних форм.

Таблиця 5

Безробітне населення Київської області у віці 15-70 років

2005

2006

2007

2008

2009

Тис. осіб

% до населення 15-70 рр.

Тис. осіб

% до населення 15-70 рр.

Тис. осіб

% до населення 15-70 рр.

Тис. осіб

% до населення 15-70 рр.

Тис. осіб

% до населення 15-70 рр.

69, 1

8, 3

55, 9

6, 6

52, 0

6, 2

49, 6

5,9

49, 2

5,8

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Аналіз товарних запасів в магазині
Становлення ринкових відносин в Україні характеризується динамічною зміною економічної ситуації, зростаючою невизначеністю розвитку складових господарської системи. Сьогодні мало не всі ...

Аналіз діяльності компанії Фенікс
При переході української економіки на ринкові відносини основні завдання функціонування підприємств вирішувалися в рамках централізованого управління. Виробничо-фінансовий план підприєм ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.