Меню сайту

Показник потужності класифікованої і стратифікованої множини

Особливо часто вдаються до такого способу порівняння й об'єднання видових множин у загальну родову множину одиниць соціальної вартості у спортивних змаганнях з різних видів багатоборства. Показовою в цьому розумінні є процедура визначення арбітрами призерів у сучасному п'ятиборстві. Арбітри повинні відповісти на запитання "хто чого вартий?", чим і виправдовується термін "соціальна вартість". Арбітри мають виразити в загальних одиницях результати виступів кожного спортсмена у верховій їзді, фехтуванні, плаванні й кросі. Для порівняння показників, виражених у різних натуральних одиницях (номіналу якості "біг" відповідає множина одиниць часу, номіналу "стрільба" - множина очок, яка визначає точність влучення в мішень, номіналу "фехтування" - множина уколів), вводяться еквіваленти, згідно з якими нараховуються очки кожному курсанту.

Подібну методику нарахування очок "соціальної вартості" у спорті застосовують для оцінювання майстерності спеціалістів будь-якої професії, будь-якого виду занять у сфері науки, мистецтва, педагогіки тощо. Приведення видових соціальних якостей-множин до родової якості-субстанції і модифікацій за ступенями якостей до рівноінтенсивної якості-субстанції, тобто класів і страт до якості-субстанції соціальної вартості є основою концепції вимірювання та порівняльного аналізу соціальної кваліметрії.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Центральний банк і монетарна політика
Гроші - важливий елемент ринкової системи господарства, і стабільність грошової системи держави - обов’язкова умова нормального функціювання всієї національної економіки. Розлад гро ...

Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки
Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливо без ефективної структурно-інвестиційної політики перетворення економіки з метою створення сприятливого інвестиційного клім ...

Державний бюджет. Дефіцит бюджету
ХХ століття визначилось значним розвитком суспільства і, як результат цього, розвитком держави взагалі. Однією з найважливіших передумов розвитку та існування сучасної демократичної де ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.