Меню сайту

Методи та показники діагностування ринкової влади монополіста та наслідки монополізації

Традиційно монополію звинувачують у багатьох гріхах. Найбільший серед них - встановлення завищених цін. Причому вважається, що це може бути зроблено як через монополію, так і шляхом узгодження між виробниками (які не входять до монопольного утворення) цін і квот. Монополістів також звинувачують у придушенні конкуренції, в тому числі за допомогою демпінгу. При цьому наголошується на природних монополіях.

Провідником антимонопольної політики в нашій країні є Антимонопольний комітет України (АМК), який дає дозвіл на злиття, приєднання, придбання акцій, а також на проведення інших видів економічної концентрації. Для боротьби з проявами монополізму у сфері енергетики створено НКРЕ, у сфері зв'язку - НКРЗ.

Чи можливе завищення цін через існування монополії? У принципі, так: якщо пропозиція зменшується, то зростає ціна на даний товар. Тому привабливо для даного виробника якимось чином зменшити пропозицію товару іншого виробника (конкурента). Очевидно, це можна зробити, усунувши конкурента. Зокрема, його можна усунути за допомогою як адміністративних, так і кримінальних (шантаж, фізична розправа) заходів, які нами не розглядаються.

На нашу думку, завищення цін можна також досягти шляхом об'єднання конкурентів (природно, в рамках закону), а потім піти на зниження обсягів виробництва та підвищення ціни. Розглядається й зворотний випадок - поділ монополії на кілька конкурентів для зниження цін і підвищення обсягів виробництва.

Насамперед зазначимо, що в умовах ринкової економіки як об'єднані, так і необ'єднані підприємства прагнутимуть обирати свою виробничу програму, з огляду на максимізацію прибутку. Іншими словами, вони прагнутимуть мінімізувати затрати і максимізувати виручку (випуск). А коли це так, то хоч об'єднуй, хоч не об'єднуй підприємства, цілі в них залишаються колишніми, а отже, і обсяги виробництва, і ціни будуть колишніми. Звичайно, за рівних умов роботи підприємств.

Для відповіді на запитання про вплив монополії на ціни та обсяги виробництва доцільно залучити теорію декомпозиції економічних систем. За допомогою декомпозиції можна математично змоделювати вплив монополії та не монополії на ціни і обсяги виробництва.

На практиці така задача вирішується різними способами, одним з яких є розбивка великої задачі на частини (міністерства, об'єднання, підприємства, цехи тощо) з наступним узгодженням окремих рішень. Ці узгодження в ринковій економіці здійснюються за допомогою ринкових механізмів і, насамперед, цін ринкової рівноваги, що балансують поступово попит і пропозицію. Причому ці узгодження можуть здійснюватися за допомогою посередників (міністерств, бірж), на засадах прямих зв'язків між постачальниками і споживачами або безпосередньо на ринку готової продукції.

Оптимальні ціни ринкової рівноваги мають таку особливість: вони одночасно балансують попит і пропозицію та відображають замикаючі затрати. Дані ціни також мають назву подвійних оцінок або замикаючих затрат. Вони одночасно характеризують і граничну корисність продукції, і граничні затрати при її виробництві.

Математичні методи довели поширення цього висновку на всі інші види продукції, якщо ресурси (потужності) кращих підприємств обмежені.

Таким чином, експериментальні розрахунки підтверджують теоретичний висновок: як би ми не розбивали народне господарство на блоки (об'єднання підприємств у складі монополії чи окремі незалежні підприємства), результат буде один, коли як цільова функція підприємством використовується показник прибутку, що максимізується. Звідси виходить, що нормальна (нештучна) монополія не впливає на ціни та обсяги виробництва в рамках постійної технології.

А якщо монополія і впливає, то позитивно - через поліпшення технології виробництва, бо монополіст може зібрати кращі сили для розробки і впровадження заходів щодо поліпшення якості продукції та зниження затрат. Цьому також сприяють спеціалізація і концентрація, які стають можливими завдяки безпосередній (без комерційних таємниць) координації пропозиції (виробництва) та попиту (потреб). Монополія також сприяє скороченню збутової і постачальницької системи. Крім того, слід підкреслити, що послаблення в податках просять не монополії, а дрібний бізнес і малі підприємства (МП) як менш ефективні.

Особливо в законодавстві наголошується на природних монополіях (ПМ). До них належать трубопровідний і залізничний транспорт, зв'язок, електроенергетика, ЖКГ та ін. З огляду на показники цих галузей, мають контролюватися рентабельність і обмежуватися ціни.Одна з особливостей України проявляється в тому, що по більшості товарів (які не належать до ПМ) монополія в Україні не може проявити себе істотною мірою через значний імпорт.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Американський неолібералізм. Монетаризм
Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. ...

Державна інвестиційно-інноваційна політика
інноваційний політика україна економіка В теперішній час, на етапі економічного зростання України, регулювання інвестиційного і інноваційного процесів з боку держави набувають особливого ...

Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення
Тема магістерської роботи: Визначення факторів, що впливають на прибуток промислових підприємств та шляхів його підвищення Актуальність теми: Перехід до ринкової економіки потребує в ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.