Меню сайту

Аналіз фінансових результатів

Показник

Попередній період

Звітний період

Відхилення

Темпи зростання

Приріст, %

Сума, тис. грн

Питома вага%

Сума, тис. грн

Питома вага%

1

2

3

4

5

6

7

9

Дохід від реалізації продукції

119310

79,5

169683

77,7

50373

1,42

42

Операційні доходи

30611

20,45

48492

22,2

17881

1,58

58

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

1

0,0006

1

0,00046

-0,00014

0,77

-33

Інші доходи від звичайної діяльності

70

0,05

204

0,093

134

2,9

190

Надзвичайні доходи

0

0

0

0

0

0

0

Усього доходів

149992

100

218380

100

68388

1,46

46

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгад ...

Шляхи покращення стану ефективності використання активів ПАТ Полтавакондитер
Серед основних проблем, з якими на даному етапі розвитку економіки зіштовхуються українські підприємства, особливе місце належить ефективному управлінню активами , підприємства їх складом та ...

Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.