Меню сайту

Аналіз фінансових результатів

Показник

Попередній період

Звітний період

Відхилення

Темпи зростання

Приріст, %

Сума, тис. грн

Питома вага%

Сума, тис. грн

Питома вага%

1

2

3

4

5

6

7

9

Дохід від реалізації продукції

119310

79,5

169683

77,7

50373

1,42

42

Операційні доходи

30611

20,45

48492

22,2

17881

1,58

58

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

1

0,0006

1

0,00046

-0,00014

0,77

-33

Інші доходи від звичайної діяльності

70

0,05

204

0,093

134

2,9

190

Надзвичайні доходи

0

0

0

0

0

0

0

Усього доходів

149992

100

218380

100

68388

1,46

46

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Дослідження конкурентного середовища підприємства
Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим ступенем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовува ...

Фінансова криза та можливі шляхи її подолання
Економіка ніколи не стоїть на місці, її розвиток постійно йде вгору, але кожна висота починається з падіння. Це породжує циклічний характер світового господарства. Економічний цикл - це п ...

Виробнича програма підприємства та її обґрунтування
Темою моєї роботи є: «Виробнича програма підприємства та її обґрунтування». Актуальність теми полягає в тому,що виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в п ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.