Меню сайту

Аналіз діяльності підприємства «Підгір’я»

За даними таблиці 2.1 на підприємстві спостерігається збільшення обсягів виробництва, в 2010 році на 106,4 тис.грн. порівняно з 2009 що становить (6.4%).

Як бачимо загальний обсяг виробництва на "Підгір’я" збільшується, це пояснюється тим, що підприємство випускає продукцію, яка користується попитом - товари народного споживання.

Крім реалізації продукції, використовуються послуги посередників, які в свою чергу крім реалізації продукції займаються і її рекламою в своїх регіонах та приймають участь у виставках продажу.

За аналізований період балансовий прибуток зріс майже в 2 рази. Так в 2009 становив 22,7 тис.грн а в 2010 зріс на 22,6 тис.грн. повірняно з попереднім роком. Такий ріст даного показника пояснюється тим, що збільшення прибутку відбувається через підвищення зарплати і росту продуктивності праці, та налагодження випуску нової більш високоякісної продукції яка користується попитом.

У табл. 2.2. наведено дані про роботу підприємства за останні два роки у цінах звітного року.

Таблиця 2.2. - Дані про роботу підприємства

Показник

2009р.

2010р.

1 2 3 4 5

Виробнича потужність, тис. грн. Обсяг товарної продукції у зіставних цінах, тис. грн. Середньорічна чисельність персоналу основної діяльності, чол Коефіцієнт використання виробничої потужності (р.2 / р.1) Виробіток товарної продукції на одного працівника (р.2 / р.З), грн

1300 120,2 80 9,2 1502,5

850 226,6 49 26,6 4624,5

Наведені дані про роботу підприємства свідчать про те, що воно в останні два роки скоротило кількість зайнятих працівників: порівняно з базовим роком чисельність персоналу підприємства у звітному році зменшилась на 38,7% (100 - 49 * 100 / 80). Обсяг випуску продукції зріс на 88,5% (226,6*100 / 120,2-100) при зменшенні виробничої потужності на 34,6% (100-850*100 / 1300). Виробіток продукції на одного працюючого підвищився на підприємстві за ці роки на 207,8% (4624,5*100 / 1502,5 - 100), що компенсувало скорочення чисельності персоналу. Це призвело до росту коефіцієнта використання виробничої потужності: з 9,2% у базовому році до 26,6% у звітному.

Відомо, що найбільш узагальнюючим показником, що характеризує результат виробниче - господарської діяльності підприємства є рентабельність. Показник рентабельності є відносним показником прибутковості і має таку ж тенденцію до зміни, як і прибутковість.

В даному випадку рентабельність зросла на 8,6 % звітного року в порівняні з базовим.

Таким чином, на "Підгір’я" при збільшенні обсягу виробництва зменшується чисельність працівників, що веде до збільшення виробітку на одного працюючого, а також зниження росту собівартості що веде до збільшення прибутку підприємства, а відповідно рентабельності.

В результаті підприємство покращує випуск продукції і її якість.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Формування доходів населення
Будь-яке суспільство є складним утворенням, що складається з людей, об'єднаних певними ознаками. Однією з основних характеристик людини в сучасному суспільстві є розмір і засоби одержанн ...

Вплив міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки
Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто ...

Господарський механізм
Економіка являє собою сукупність процесів виробництва, розподілу, обміну і накопичення матеріальних благ і послуг. Трудова діяльність у суспільному виробництві здійснюється в порядку повно ...

Copyright © 2024. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.