Меню сайту

Аналіз діяльності підприємства «Підгір’я»

Об’єктом дослідження в роботі є підприємство харчової промисловості “Підгір’я”, яке засноване регіональним відділенням фонду державного майна України по Івано-Франківській області та членами трудового колективу Перегінського народного підприємства “Підгір’я”.

Метою діяльності товариства є одержання високих прибутків від фінансово-господарської діяльності і задоволення на їх основі інтересів акціонерів, а також економічних і соціальних інтересів трудового колективу Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

виробництво та реалізація товарів народного споживання;

заготовка та переробка сільськогосподарської продукції;

посередницька діяльність;

роздрібна та оптова торгівля;

зовнішньоекономічна діяльність.

На всіх етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людей і природи. В умовах науково-технічного прогресу очевидним є посилення взаємодії і взаємозалежності матеріального виробництва і природи. Подальший розвиток продуктивних сил неминуче пов’язаний з включенням у господарський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище.

Використання природних багатств повністю залежить від рівня розвитку продуктивних сил, і навпаки, наявність відповідних природних умов і ресурсів, істотно впливає на розвиток продуктивних сил, прискорюючи або сповільнюючи динаміку. Природно-ресурсний потенціал розглядається як сукупність усіх можливостей, засобів, запасів, джерел, що є і можуть бути мобілізовані, використані для досягнення певної мети.

Ресурси визначають як запаси, цінність, можливості засоби. Природні - ресурси це тіла і сили природи які на певному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського суспільства у формі безпосередньої участі матеріальної діяльності.

Підприємство “Підгір’я” має в своєму розпорядженні необхідну техніко-економічну базу, в тому числі комп’ютерну і відповідних спеціалістів.

До складу основних фондів підприємства станом на 1 січня 2000 року входять:

Будівлі

. Споруди;

. Машини і обладнання;

. Вимірювальна техніка;

. Обчислювальна техніка;

. Транспортні засоби;

. Інвентар;

8. Невиробничі фонди

7. Інші галузі

Графіки ППР і графіки перевірки обладнання на технологічну точність виконано. Все обладнання знаходиться в задовільному стані.

Продовжується атестація всього технологічного обладнання, яке знаходиться на підприємстві, із заповненням індивідуальних карт на кожну одиницю технологічного обладнання.

Кількість працюючи станом на 1.01.2000 року складає 49 чол.

Для характеристики і аналізу основних техніко - економічних показників скористаємося методом рядів динаміки та методом порівняння. Розрахунок динаміки зміни основних ТЕП приведені в таблиці 2.1,

Основним показником, що характеризує обсяг виробництва прийнято вважати обсяг товарної продукції в оптових цінах. Від величини цього показника в значній мірі залежить рівень всіх інших, що характеризують діяльність підприємства (фондовіддача, прибуток, - рентабельність), тому аналізуючи показники діяльності підприємства, необхідно їх розглядати у тісному взаємозв'язку.

Таблиця 2.1. - Основні ТЕП “Підгір’я”

Показник

2009

2010

Відхилення

Обсяг товарної продукції тис.грн

120,2

226,6

106,4

Собівартість товарної продукції т.грн

97,5

181,3

185,9

Рентабельність, %

23,0

25,0

108,6

Балансовий прибуток тис.грн

22,7

45,3

199,5

Виробіток на 1-го працюючого грн

1794

5810,2

+4016,2

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Використання трудових ресурсів Західної України
Перехід до ринкової економіки на сучасному етапі характеризується поступовим зрушенням в структурі зайнятості населення за галузями, сферами та секторами економіки України. Розглядаючи проб ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Україна у вимірі індексу людського розвитку (1998-2009 рр)
Сьогодні в період трансформаційних змін соціальної та економічної системи України та багатьох країн світу однією з найважливіших проблем суспільства є не лише збереження, а й примноженн ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.