Меню сайту

Зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку малого бізнесу

Характеризуючи стан розвитку малого бізнесу в Україні відмітило, що за статистичним дослідженням в 2001 році в Україні з населенням 50 млн. чоловік діяло 197 тис. малих підприємств, з чисельністю 1 млн. чоловік. крім того, близько 2 млн. чоловік діють без створення юридичної особи. У той час як у Польщі з населенням 39 млн. чоловік діяло 2 млн. малих підприємств, на яких своє право на труд реалізовують 60% населення. Разюча різниця, чи не так? Отже, в Україні масштаби та внесок малого бізнесу далекі не тільки від економічно розвинених країн, але і від сусідніх держав таких як, Польща, Чехія, Угорщина, Словенія, країни Балтії.

Про значення малого бізнесу свідчать інтегровані показники, що характеризують стан його розвитку в деяких країнах (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. - Стан малого та середнього підприємництва (МСП у деяких країнах світу)

країна

Кількість малих та середніх підприємств, тис

Кількість малих і середніх підприємств на 1000 тис.чол

Зайнято в МСП, млн чол

Частка МСП у загальній кількості зайнятих, %

Внесок МСП у ВВП, %

1

2

3

4

5

6

Велика Британія

2630

46

13,6

49

50 53

Німеччина

2290

37

18,5

46

50 54

Італія

3290

68

16,8

73

57 60

Франція

1890

35

15,2

54

55 .62

Країни ЄС

15770

45

68

72

63 .67

США

19300

74,2

70,2

54

50 .52

Японія

6450

49,6

39,5

78

52 .55

Росія

836,2

5,65

8,1

9,6

10 .11

Україна

197,127

4

3,5

5,7

9,0 .9,5

Частка малих та середніх підприємств у створенні ВВП значно менша, ніж у країнах з розвиненою ринковою економікою. Та навіть за такої ситуації вітчизняні підприємці роблять посильний внесок у ВВП - майже 10% (країни ринкової економіки - 50-70%, у Росії більше 10%). Мале підприємництво розвивається переважно у сферах торгівлі, громадського харчування, матеріально-технічного забезпечення, збуту та заготівлі - 53%, від загальної кількості діючих, у промисловості - 14%, будівництві - 11%, побутовому обслуговуванні - 5%, у сфері транспорту і зв’язку - 2%. Тобто більшість малих підприємств, основні доходи отримують від посередницької діяльності.

Отже, для розвитку сектора малого бізнесу потрібно створити умови для входу і виходу із бізнесу, мережу довідково-контактингових служб для підприємств, забезпечити доступ підприємців до трьох найперших ресурсів бізнесу-фінансів, приміщення, обладнання, сформувати сприятливий суспільний клімат, стимулюючі місцеві умови для людей, які бажають займатися бізнесом.

Подібні статті по економіці

Державне регулювання ринкової економіки
Високорозвинена ринкова економіка — це оптимальне поєднання засад, притаманних товарному виробництву (конкуренція, попит і пропозиція, вільне ціноутворення), та цілеспрямованої політики держ ...

Визначення конкурентоспроможності оптового торгівельного підприємства Авіс
Об'єктивні чинники, що пояснюють багато глибинних причин наших економічних і соціальних труднощів, темпів економічного розвитку, що знижуються, за останні десятиліття, з одного боку, і п ...

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.