Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ХХХ»

Базове підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ». Підприємство було зареєстровано 02.06.1997 року Підприємство займається роздрібною та оптовою торгівлею стоматологічного обладнання та є одним з найбільших дистриб’юторів ексклюзивного обладнання для надання стоматологічних послуг. Вся продукція зареєстрована в МОЗ України, сертифікована в системі Держстандарту. Аудиограмма результат аудиометрии инфотон.

Юридична адреса ТОВ «ХХХ»: Київ, вул Щорса 32В

ТОВ «ХХХ» має печатку із своєю назвою, форма якої затверджується зборами учасників, самостійний баланс, рахунки в установах банків, та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити. Основною ціллю діяльності ТОВ є отримання прибутку.

Предметом діяльності товариства є:

оптова та роздрібна торгівля стоматологічним обладнанням

сервісне обслуговування стоматологічного обладнання

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є: директор, заступник директора по комерційній діяльності та головний бухгалтер. Форма ведення бухгалтерського облiку - журнально-ордерна. Статутний фонд ТОВ «ХХХ» становить 11800 грн. Його створено шляхом внесків від кожного з учасників ТОВ.

Щодо контролю фінансової діяльності, то дирекція співпрацює з ревізійною комісією з питань, пов'язаних з перевіркою фінансової діяльності ТОВ «ХХХ». Дирекція і ревізійна комісія ТОВ «ххх» також співпрацюють з питань перевірки фінансової діяльності товариства з державною податковою адміністрацією, іншими державними органами. З метою щорічної перевірки фінансової діяльності ТОВ «ХХХ» дирекція користується послугами незалежної аудиторської організації.

Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства (Форма №1), звіті про фінансові результати (Форма №2).

Для того, щоб оцінити фінансовий стан підприємства, проаналізуймо деякі показники його діяльності за 2009-2010рр.(таб.2.1)

Таблиця 2.1

Динаміка прибутковості активів ТОВ «ХХХ» та оцінка впливу факторів на її зміну

Показники

2009 р.

2010р.

Відхилення

Абсолютне, од.

Відносне, %

1. Середня сума активів, тис. грн.

1314,95

2317,75

1002,8

76,26

2. Доход (виручка) від реалізації продукції

4225,6

4471,9

246,3

5,83

3. Рентабельність активів, %

9,16

19,27

16,27

542,33

4. Рентабельність капіталу, %

3,21

1,93

-1,28

39,88

5 Період обороту активів, дні

112,15

186,53

74,38

66,32

Як бачимо з наведеної таблиці, в цілому ТОВ «ХХХ» є досить перспективним, має широкий спектр сфер діяльності, що у разі зниження прибутковості однієї з них зможе підстрахувати іншою. До того ж, ТОВ «ХХХ» є прибутковим, що свідчить про вдалі управлінські рішення керівництва та вдало вибраний вид діяльності «ХХХ».

Подібні статті по економіці

Шляхи підвищення прибутковості підприємства
Управлінський облік передбачає створення детальної класифікаційної схеми витрат. Керівник або власник підприємства повинен знати, скільки буде коштувати виробництво тієї чи іншої продукц ...

Економічний аналіз
В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також ум ...

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації)
Незважаючи на позитивні зрушення в економіці, що відбулися в останні роки, практично кожне друге підприємство ще залишається збитковим. Проблема збитковості підприємств та організацій - ...

Copyright © 2020. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.