Меню сайту

Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ХХХ»

Базове підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ». Підприємство було зареєстровано 02.06.1997 року Підприємство займається роздрібною та оптовою торгівлею стоматологічного обладнання та є одним з найбільших дистриб’юторів ексклюзивного обладнання для надання стоматологічних послуг. Вся продукція зареєстрована в МОЗ України, сертифікована в системі Держстандарту.

Юридична адреса ТОВ «ХХХ»: Київ, вул Щорса 32В

ТОВ «ХХХ» має печатку із своєю назвою, форма якої затверджується зборами учасників, самостійний баланс, рахунки в установах банків, та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити. Основною ціллю діяльності ТОВ є отримання прибутку.

Предметом діяльності товариства є:

оптова та роздрібна торгівля стоматологічним обладнанням

сервісне обслуговування стоматологічного обладнання

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є: директор, заступник директора по комерційній діяльності та головний бухгалтер. Форма ведення бухгалтерського облiку - журнально-ордерна. Статутний фонд ТОВ «ХХХ» становить 11800 грн. Його створено шляхом внесків від кожного з учасників ТОВ.

Щодо контролю фінансової діяльності, то дирекція співпрацює з ревізійною комісією з питань, пов'язаних з перевіркою фінансової діяльності ТОВ «ХХХ». Дирекція і ревізійна комісія ТОВ «ххх» також співпрацюють з питань перевірки фінансової діяльності товариства з державною податковою адміністрацією, іншими державними органами. З метою щорічної перевірки фінансової діяльності ТОВ «ХХХ» дирекція користується послугами незалежної аудиторської організації.

Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства (Форма №1), звіті про фінансові результати (Форма №2).

Для того, щоб оцінити фінансовий стан підприємства, проаналізуймо деякі показники його діяльності за 2009-2010рр.(таб.2.1)

Таблиця 2.1

Динаміка прибутковості активів ТОВ «ХХХ» та оцінка впливу факторів на її зміну

Показники

2009 р.

2010р.

Відхилення

Абсолютне, од.

Відносне, %

1. Середня сума активів, тис. грн.

1314,95

2317,75

1002,8

76,26

2. Доход (виручка) від реалізації продукції

4225,6

4471,9

246,3

5,83

3. Рентабельність активів, %

9,16

19,27

16,27

542,33

4. Рентабельність капіталу, %

3,21

1,93

-1,28

39,88

5 Період обороту активів, дні

112,15

186,53

74,38

66,32

Як бачимо з наведеної таблиці, в цілому ТОВ «ХХХ» є досить перспективним, має широкий спектр сфер діяльності, що у разі зниження прибутковості однієї з них зможе підстрахувати іншою. До того ж, ТОВ «ХХХ» є прибутковим, що свідчить про вдалі управлінські рішення керівництва та вдало вибраний вид діяльності «ХХХ».

Подібні статті по економіці

Аналіз діяльності ВАТ Стахановский завод феросплавов
В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як: - отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання; - ознайомлення ...

Адам Сміт як економіст
Прийняти правильне економічне рішення неможливо без глибокого знання економічних законів, що регулюють економічну діяльність, розуміння структури і функцій економічної системи. ...

Виробнича програма підприємства та її обґрунтування
Темою моєї роботи є: «Виробнича програма підприємства та її обґрунтування». Актуальність теми полягає в тому,що виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в п ...

Copyright © 2022. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.