Меню сайту

Методика обліку витрат та доходів

При цьому господарюючому суб”єкту необхідно пам”ятати, що пп.8.4.8. і пп.8.4.9 Закону №283/97ВР передбачено, що у разі ліквідації основних фондів за рішенням платника податку або якщо з незалежних від платника податку обставин загрози чи неминучості їх заміни, зруйнування або ліквідації, платник податку в звітному періоді, в якому виникають такі обставини:

для групи 1

збільшує валові витрати на суму балансової вартості окремого об”єкта основних фондів, при цьому вартість такого об’єкта прирівнюється до нуля;

збільшує валові доходи на суму компенсації;

для груп 2, 3 і 4

не змінює балансову вартість стосовно основних фондів цих груп;

у разі компенсації зменшує балансову вартість відповідної групи основних фондів на суму компенсації за основні фонди груп 2, 3 і 4.

Приклад .

У результаті надзвичайної події станом на 28 січня 2003 р. на підприємстві знищено:

. Підсобне приміщення (залишкова вартість 5000грн.). Сума страхового відшкодування 3000грн.

. Автомобіль ВАЗ-2109 (залишкова вартість 2000грн.). Сума страхового відшкодування 600грн.

. Приміщення для зберігання гірсько-лижного спорядження /склад/ (капітальна споруда залишковою вартістю 10000 грн.).

Станом на 3 лютого 2003 року автомобіль було замінено.

Отримане підприємством страхове відшкодування - 11 лютого 2003 року.

Станом на 6 березня 2003 року було відбудовано складську будівлю.

Було прийняте рішення не відновлювати склад.

Відповідно до пп.8.4.8. і пп.8.4.9 Закону №283/97ВР підприємство:

Не змінює балансову вартість автомобіля та продовжує нараховувати амортизацію на транспортний засіб. Станом на 11 лютого 2003 року зменшує балансову вартість ВАЗ - 2109 на 600 грн.

Прирівнює балансову вартість будівлі до 0. Станом на 11 лютого 2003 року збільшує валові доходи на суму 3000 грн, а станом на 28 січня 2003 року збільшує валові витрати на суму 5000 грн.

Відповідно до п. 8.4.10* Закону №283/97ВР підприємство:

Станом на 28 січня 2003 р. збільшує свої валові витрати на балансову вартість знищеного складуі і прирівнює балансову вартість складу до 0.

Пп.8.4.10 Закону №283/97ВР зазначено, що у разі ліквідації окремого об’єкта основного фонду групи 1 за рішенням платника податку та наявності відповідних документів про його знищення, розібрання, перетворення іншими спосабами, внаслідок чого такий об’єкт не може використовуватися у майбутньому за первісним призначенням, балансова вартість такого окремого об’єкта основних фондів групи 1 включається до складу валових витрат.

Що стосується податкового обліку знищених в результаті надзвичайної події виробничих запасів, МШП, готової продукції, то законодавством дане питання не врегульоване, але можемо передбачити, що за наявності підтверджуючих документів вартість пошкоджених запасів на кінець звітного кварталу буде включатися до валових витрат платника податку на прибуток відповідно до п. 5. 9 ст. 5 Закону № 283/ВР.

Надзвичайні витрати і надзвичайні доходи підприємства відображаються у “Звіті про фінансові результати”. Сальдо по рахунку 75 “Надзвичайні доходи” відображається в рядку 200. Сальдо по рахунку 99 “Надзвичайні витрати” - в рядку 205 за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності підприємства внаслідок втрат від надзвичайних подій.

Приклад розрахунку суми витрат від надзвичайних подій для відображення у фінансовій звітності наведено у табл.1:

Таблиця 1- Приклад розрахунку суми надзвичайних витрат для відображення у фінансовій звітності

Надзвичайні витрати, тис.грн

Ставка податку на прибуток,%

Зменшення податку на прибуток внаслідок збитків від надзвичайних подій

Сума надзвичайних витрат в “Звіті про фінансові результати”, тис.грн.

1

2

3

4

36000

30

10800*

25200**

*36000 х 30% : 100% = 10800 грн.

**36000 - 10800 = 25200 грн.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Формування прибутку промислового підприємництва
В Україні відбуваються глибокі економічні перерви, обумовлені поверненням країни в річище загальних процесів світового розвитку. Йде корінна ламка старого механізму керування економікою, ...

Види і мотиви злиття і поглинання
А.В. Дудар викладач Донецького державного університету управління Торезький коледж, А.І. Войтенко студентка Донецького державного університету управління Торезький коледж. В статті ...

Аналіз системи економічних відносин між господарюючими суб'єктами
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні ек ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.