Меню сайту

Методика обліку витрат та доходів

При читанні п.п. 8.4.8. ст. 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції Закону № 349 складається враження, що в документальному підтвердженні наявності загрози або неминучості заміни, знищення або зносу основних фондів немає необхідності. Таке враження складається тому, що у попередній редакції Закону п.п. 8.4.8. вимагав підтвердити наявність загрози або неминучості в порядку передбаченому законодавством, в редакції ж Закону № 349 ці вимоги виключені. Але при більш детальному вивченні законодавства, стає зрозумілим, що така думка є хибною.

Так, п.1 ст.9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” від 16.07.99р. № 996-XIV передбачено що, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, вимоги до яких також встановлені цим Законом.

Більше того, для можливості відображення будь-якої господарської операції в податковому обліку Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції Закону від 22.05.97р. №283/97-ВР пп. 5.3.9 передбачено необхідність наявності підтверджуючих документів.

Наявність документального підтвердження надзвичайної події необхідна не тільки для правильного визначення суми податку на прибуток підприємства. Господарюючому суб”єкту також необхідно знати, що якщо ліквідація основних виробничих і невиробничих фондів відбувається у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок надзвичайної події за наявності підтверджуючих документів податок на додану вартість не нараховується (пп.4.9 ст.4 Закон №168/97ВР). У разі відсутності таких документів ліквідація об”єкту розглядається як ліквідація за самостійним рішенням платника і відповідно нараховується податок на додану вартість.

В результаті надзвичайної події заміну основних фондів визнають вимушеною у випадку, якщо основні фонди зруйновані чи підлягають знесенню, або платник податку змушений відмовлятись від використання таких основних фондів за умови документального підтвердження перебігу чи загрози надзвичайної події.

Отже, доходимо висновку, що обов’язковою підставою для відображення в бухгалтерському та податковому обліку перебігу надзвичайної події є належним чином оформлені документи, які б засвідчували факт та дату настання такої події.

Відповідні акти видають органи пожежного нагляду, служби органів міністерства надзвичайних ситуаіцій, санітарно-епідеміологічні служби та інші. У випадку, якщо на підприємстві надзвичайна подія ще не відбулася, але існує загроза її виникнення, документальним підтвердженням можливого настання надзвичайної події являються довідки, видані відповідними експертними комісіями, що підтверджують загрозу перебігу тої чи іншої події і дають можливість визначати витрати на запобігання такої події як надзвичайні.

Відповідно до ст.3 Інструкції № 69 у разі виникнення на підприємстві техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха станом на день після закінчення таких явищ господарюючим суб”єктом обов”язково проводиться суцільна інвентаризація майна. Під суцільною інвентаризацією розуміють перевірку наявності всіх матеріальних цінностей, що перебувають у відповідному місці зберігання (на складі, коморі тощо) та знаходяться під звітом тієї чи іншої особи.

У процесі проведення інвентаризації з”ясовується які активи втрачено підприємством, ступінь пошкодження активів та можливість їх подальшого використання, визначаються активи, які повністю зіпсовані і не підлягають експлуатації, складаються відповідні інвентаризаційні описи. Експертною комісією затверджується акт, де фіксується причина пошкодження та знищення майна підприємтва, а також визначається розмір понесених підприємством матеріальних збитків в результаті надзвичайної події.

Частково зіпсовані активи підлягають ремонту (вартість якого визначається інвентаризаційною комісією), а знищені активи - повному списанню з балансу.

Документи, що видаються службами органів Міністерства з надзвичайних ситуацій виступають підтвердженням того, що на підприємстві мала місце надзвичайна подія і дають можливість провести списання активів як результат перебігу надзвичайної події.

Відповідно до Інструкції №291 від 30.08.99р. для обліку витрат і доходів від надзвичайних подій призначено рахунки 99“Надзвичайні витрати” та 75“Надзвичайні доходи”. Фінансовий результат від надзвичайних подій визначається на субрахунку 794 “Результат від надзвичайних подій” шляхом зіставлення відповідних доходів і витрат.

Матеріальні збитки, які виникають у результаті перебігу надзвичайної події несуть за собою витрати, пов”язані з ремонтом, заміною основних засобів, виробничих запасів, малоцінних та швидкозношувальних предметів тощо.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо з ...

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що ма ...

Вольногорске скло
Скло – штучний матеріал який має такі властивості, як прозорість. Твердість хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скл ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.