Меню сайту

Облік надзвичайних доходів і витрат

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій застосовується рахунок 75 "Надзвичайні доходи".

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" має такі субрахунку:

"Відшкодування збитків від надзвичайних подій";

"Інші надзвичайні доходи".

По кредиту рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій, по дебету - списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій

На субрахунку 752 "Інші надзвичайні доходи" відображається дохід від інших подій або операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" листується по дебету із кредитом рахунків:

"Фінансові результати" по кредиту з дебетом рахунків:

"Каса"

"Рахунку в банках"

"Розрахунки з різними дебіторами"

"Довгострокові позики"

"Короткострокові позики"

Документами по облікові надзвичайних доходів виступають:

"Прибутковий касовий ордер", виписка банку, а також договору, які укладені зі страховими організаціями

Щомісячне списання надзвичайних доходів на рахунок 794 "Результат надзвичайних подій" проводиться на підставі розрахунків (довідки), оформленого працівником бухгалтерії

Узагальнення даних по рахункові 75 "Надзвичайні доходи" проводиться при журнально-ордерній формі обліку в журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку - у розділі III Відомості 5-М .

До витрат, пов'язаних з надзвичайними подіями, належать як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (вартість використаних матеріалів, заробітна плата, нарахована працівникам, послуги сторонніх організацій тощо).

Рахунок 99 «Надзвичайні витрати» ведеться за субрахунками:

«Втрати від стихійного лиха»,

«Втрати від техногенних катастроф і аварій»,

«Інші надзвичайні витрати».

Подібні статті по економіці

Економічний аналіз
В нових умовах формування ринкових відносин, функціонування підприємств різних форм власності, необхідно знаходити нові шляхи підвищення ефективності суспільного виробництва, а також ум ...

Цикли Кондрат'єва
Відомо декілька типів економічних циклів, які іно­ді називають хвилями. Їх важко виділиті з-за великої кількості їх показників, з-за часової pозмитості гpаниць між ними. Так звані довгі ...

Форми і системи оплати праці на підприємстві
Темою курсової роботи є заробітна плата: її сутність, форми і методи оплати праці на підприємстві. Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що сучасна економічна ситуація в Ук ...

Copyright © 2023. www.ekonomikam.com. Всі права захищені.